Diensten om 10 uur? Diensten om 10 uur?
De wijkkerkenraad overweegt om voortaan de diensten altijd om 10.00 uur te laten aanvangen. Bent u het daarmee niet eens dan kunt u vóór 15 februari a.s. een reactie sturen naar onze scriba, Adriaan Rensen (mail: ScribaatVelserbroek@gmail.com). Als u het wel eens bent met het aanvangstijdstip van 10.00 uur dan hoeft u niets te doen.

 
terug