'Samen Sterker' 'Samen Sterker'

In oktober hebben de kerkenraden van onze beide wijken Santpoort en Velserbroek, op gepaste afstand, met elkaar gesproken over het beleidsrapport 'Samen Sterker'. In een 'zomeradvies' gaf de beleidscommissie aanbevelingen voor onze organisatievorm, de pastorale bezetting en onze gebouwen.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.
Hier vindt u de presentatie aan de kerkenraden op 5 oktober.
Ook het eerdere rapport met beleidsscenario's van mei 2019 is beschikbaar samen met de conclusies die daaruit zijn getrokken.
Geen zin in dikke rapporten? --> lees dan dit artikel wat in het kerkblad van november staat.
 
terug