Ambtsdragers gezocht Ambtsdragers gezocht
Er zijn veel ambtsdragers wiens termijn binnenkort verstreken is. En dat betekent dat we op zoek zijn naar enkele ouderlingen en diakenen, om het bestuur van deze gemeente mogelijk te maken. Misschien is het nu jouw beurt een keertje om daarin mee te draaien? Het aantal vergaderingen is heel beperkt (AK: 4 per jaar, WK ongeveer 6-8 per jaar), meestal inspirerend en echt noodzakelijk. Zonder kerkenraadsleden kunnen we geen rechtsgeldige besluiten nemen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden voor de algemene kerkenraad, aan diakenen die praktische initiatieven willen nemen (vluchtelingenwerk, Groene kerk, diaconale acties) en ouderlingen die tijd hebben om mensen te bezoeken of een coördinerende taak op zich nemen. Neem contact op als je bij jezelf merkt dat je dat wellicht voor een periode wilt doen. Kerk zijn we samen!


 
terug