Begrotingen 2019 Begrotingen 2019
De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen 2019 van de Kerk en van de Diaconie voorlopig vastgesteld. Deze stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de penningmeester van de Kerk () respectievelijk de Diaconie ().
U heeft de gelegenheid tot 1 januari om uw oordeel over deze begrotingen te geven. Daarna zullen deze definitief worden vastgesteld.
 
terug