Begrotingen 2020 Begrotingen 2020
De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen 2020 van de Kerk en van de Diaconie vastgesteld. Deze stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de penningmeester van de Kerk () respectievelijk de Diaconie ().
 
terug