Begrotingen 2020 Begrotingen 2020
De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen 2020 van de Kerk en van de Diaconie vastgesteld. Deze stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de penningmeester van de Kerk (cvkpenningmeester@pg-spvb.nl) respectievelijk de Diaconie (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl).
 
terug