Missie en VisieWij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken. 
Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk, door om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving.
 
Lees meer 

Wat is er besloten?In de gemeente is sinds 2018 een beleidscommissie actief, die in opdracht van de Kerkenraad adviezen uitwerkt voor het beleid van onze gemeente voor de komende 10 jaar, dus tot circa 2030.
 
Lees meer 

Naar één Kerkenraad!

Maandag 16 mei 2022 hebben de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad een volgende stap gezet naar ‘een lichtere kerk’ in Santpoort en Velserbroek.

Op 28 maart was de nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) voorlopig vastgesteld. Op 16 mei hebben de kerkenraden er dit proces afgerond: de PR is nu definitief.
Dat betekent dat we per 3 oktober één Protestantse gemeente zijn met één Kerkenraad. De Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad zijn opgegaan in wat we simpelweg 'de Kerkenraad van de Protestantse gemeente  te Santpoort en Velserbroek' zijn gaan noemen.
Die 3 oktober was later dan oorspronkelijk gedacht, dat komt omdat we meer tijd nodig hadden om de nieuw te vormen werkgroepen op te zetten. We wilden dit proces met elkaar goed afronden en direct een goede start maken, dus we hebben daar nog wat extra de tijd voor genomen.
Wilt u misschien meedoen of -denken in één van deze werkgroepen? Dat zou fijn zijn. De werkgroepen zijn er gekomen omdat daarmee hopelijk meer gemeenteleden hun talenten willen inzetten voor de gemeente. U leest er elders meer over. Heeft u vragen of opmerkingen, we horen ze graag op beleid@pg-spvb.nl

Nieuwe Plaatselijke Regeling

Wat is dat, een ‘Plaatselijke Regeling’?

De kerkorde van de PKN beschrijft alle regels en afspraken die gelden voor gemeentes die aangesloten  zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland. De landelijke synode stelt de kerkorde vast.
Maar de kerkorde is niet helemaal in beton gegoten: sommige regels en afspraken moeten plaatselijk worden geregeld. Bijvoorbeeld de grootte van een kerkenraad. Dat staat o.a. in dit document. Hieraan hebben we toegevoegd wat we zelf belangrijk vinden om vast te leggen, b.v. over overleg via e-mail.

In dit document staan alle deze plaatselijke regels voor onze gemeente op een rijtje. U kunt de specifieke regels en getallen voor onze gemeente makkelijk herkennen omdat deze in het rood zijn aangegeven.

Wat houdt de nieuwe organisatie-structuur in?


Het doel van de organisatieverandering is om te komen tot een organisatievorm:
- die de uitvoering van onze basistaken ondersteunt,
- die vrijwilligers, zowel ambtsdragers als kerkleden ruimte biedt hun talenten te ontplooien,
- en dat alles zo ‘licht mogelijk’ georganiseerd: minder organisatie en vergaderen, meer aandacht voor de kern van het kerk-zijn.
 
Lees meer