Beleid t/m 2021 Beleid t/m 2021


In de gemeente is sinds 2018 een beleidscommissie actief, die in opdracht van de Algemene kerkenraad (AK) adviezen uitwerkt voor het beleid van onze gemeente voor de komende 10 jaar, dus tot circa 2030.
 
lees meer »
 
Naar één kerkenraad! Naar één kerkenraad!
Maandag 28 maart 2022 hebben de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad een volgende stap gezet naar ‘een lichtere kerk’ in Santpoort en Velserbroek.

In de eerste gemeenschappelijke vergadering na lange tijd hebben de kerkenraden concrete stappen gezet naar een nieuwe organisatievorm van onze gemeente. Er zijn twee besluiten genomen:
 
lees meer »
 
Nieuwe Plaatselijke Regeling Nieuwe Plaatselijke Regeling
Wat is dat, een ‘Plaatselijke Regeling’?

De kerkorde van de PKN beschrijft alle regels en afspraken die gelden voor gemeentes die aangesloten  zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland. De landelijke synode stelt de kerkorde vast.
Maar de kerkorde is niet helemaal in beton gegoten: sommige regels en afspraken moeten plaatselijk worden geregeld. Bijvoorbeeld de grootte van een kerkenraad. Dat staat o.a. in dit document. Hieraan hebben we toegevoegd wat we zelf belangrijk vinden om vast te leggen, b.v. over overleg via e-mail.

In dit document staan alle deze plaatselijke regels voor onze gemeente op een rijtje. U kunt de specifieke regels en getallen voor onze gemeente makkelijk herkennen omdat deze in het rood zijn aangegeven.
 
Uw mening telt! Uw mening telt!

De besluitvorming op 28 maart is voorlopig. Want u krijgt gelegenheid om uw stem te laten horen. Pas daarna wordt er op 16 mei een definitief besluit genomen.

Wat vindt u van deze plannen? Gaat het te snel of te langzaam? Vindt u het een goed of een slecht idee. Wat vindt u van de te vormen werkgroepen. Heeft u suggesties. De kerkenraden willen graag uw mening horen.

Dat kan op verschillende manieren:
1. Na de kerkdiensten in het Kruispunt en de Dorpskerk op 24 april zullen er gemeenteberaden worden georganiseerd. U kunt daar in gesprek met de kerkenraad en de beleidscommissie.
 
2. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen. Dat kan via emailadres beleid@pg-spvb.nl of op papier bij een scriba van de wijkkerkenraad. U vindt hun adressen op de achterkant van het kerkblad. Doet u dat dan svp uiterlijk op 30 april.
Bent u gemeentelid en wilt u de documenten op papier ontvangen? Laat het ons weten via bovenstaand e-mailadres. En vermeld uiteraard uw adres.
 
Wat houdt de nieuwe organisatie-structuur in? Wat houdt de nieuwe organisatie-structuur in?

Het doel van de organisatieverandering is om te komen tot een organisatievorm:
- die de uitvoering van onze basistaken ondersteunt,
- die vrijwilligers, zowel ambtsdragers als kerkleden ruimte biedt hun talenten te ontplooien,
- en dat alles zo ‘licht mogelijk’ georganiseerd: minder organisatie en vergaderen, meer aandacht voor de kern van het kerk-zijn.
 
lees meer »
 
Missie en Visie Missie en Visie


Wij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken. 
Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk, door om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving.
 
lees meer »