Visie - Missie - Beleid Visie - Missie - Beleid

Wij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken. 
Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk, door om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving.

Gastvrijheid hebben we hoog. Je bent van harte welkom!
In onze gemeenten willen we graag omzien naar elkaar. De kerk roept mensen immers op om de zorgzaamheid van Jezus uit te beelden, ook in onze manier van kerk-zijn. Dat betekent dat we op allerlei manieren contact met elkaar proberen te houden, ook als er zich moeilijke tijden aandienen. Het betekent ook dat mensen in onze omgeving op onze zorg mogen rekenen - ook als ze geen lid zijn van de kerk en al helemaal als ze op de een of andere manier buiten de boot dreigen te vallen. We willen kerk en gemeenschap voor elkaar zijn op gewone en op bijzondere momenten. Als je een kind wilt laten dopen (of zelf gedoopt wilt worden), als je gaat trouwen en de zegen van God over je verbintenis zoekt, of als je een geliefde moet begraven: de kerk wil er graag voor je zijn.
 In de gemeente is sinds 2018 een beleidscommissie actief, die in opdracht van de Algemene kerkenraad (AK) adviezen uitwerkt voor het beleid van onze gemeente voor de komende 10 jaar, dus tot circa 2030.
Om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten zijn er in elke wijk in het begin van dit proces meerdere gemeenteberaden geweest. Met externe ondersteuning hebben we met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden in de kerk, wat ons bindt, wat we belangrijk vinden en welke koers we willen varen.

In dit proces zijn de volgende documenten opgeleverd en besproken:
1. De opdracht zoals de AK die in juli 2018 heeft geformuleerd
2. De eerste rapportage van de commissie met Beleidsscenario's uit mei 2019. In de wandeling 'het rapport met de kruk met de drie poten' genoemd. Het is een discussiestuk over de kernwaarden van de gemeente.
3. Na een nieuwe ronde met gemeenteberaden over dit discussiestuk, is de tussenrapportage uit augustus 2019 opgeleverd door de commissie, met conclusies en aanbevelingen.
4. De aanbevelingen zijn onverkort door de AK overgenomen en de commissie is weer aan het werk gezet met een vervolgopdracht uit september 2019
5. In de zomer van 2020 heeft de commissie het vervolgrapport 'Samen sterker'  gepresenteerd. Met adviezen over een toekomstbestendige organisatieopzet, de invulling van de predikants-vacature in de wijk Velserbroek en het handhaven van twee plekken van samenkomst tot en met in ieder geval 2025. Van dit rapport is dit lezenswaardige artikel in het kerkblad van november 2020 verschenen. De kerkenraad heeft de conclusies en aanbevelingen uit het vervolgrapport onderschreven.
6. Op dit moment is de commissie bezig met het uitwerken van de vervolgopdracht van de AK uit november 2020. Op 7 juli 2021 is het rapport 'Naar een lichtere kerk' gepresenteerd aan de kerkenraden (deel A van de opdracht). De algemene kerkenraad heeft de commissie gevraagd om de voorgestelde nieuwe organisatiestruktuur verder uit te werken. We hopen per 1 januari de nieuwe organisatievorm in te voeren.

Heeft u opmerkingen of vragen? Laat het weten en we proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kunt hiervoor uw opmerkingen mailen aan scribasantpoortvelserbroek@pg-spvb.nl
 
terug