Collecte "World Servants"

Collecte "World Servants"
In mei is er in de Dorpskerk en het Kruispunt gecollecteerd voor de Stichting 'World Servants'. Ons gemeentelid Johan Hennipman gaat met anderen in Sierra Leone drie klaslokalen bouwen voor weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars. U heeft daarover wellicht in het vorige kerkblad gelezen. Ook hier vindt u meer informatie over het project.
De collecteopbrengst was totaal €310,65. Alle gevers hartelijk dank. Heeft u de collecte gemist? U kunt nog altijd uw gift overmaken op NL39 TRIO 0338 4163 31 t.n.v. Stichting World Servants Nederland o.v.v. SL118, Johan Hennipman.
terug