.... hield met de vernieuwing van dit kerkblad. Deze commissie is nu ook eindverantwoordelijk voor dit periodiek geworden en is in die zin dan ook een redactiecommissie, die er samen met de eindredacteur voor zorgt dat u van goede en kleurrijke informatie wordt voorzien. De volgende stap die de commissie zet, is te kijken naar hoe onze gemeente en zustergemeente Velserbroek zich presenteert op het internet. Steeds meer mensen zijn gewend om daar hun informatie bijeen te garen. In de komende tijd zal de bestaande website onder handen worden genomen en een iets andere opzet krijgen. Steeds in overleg met betrokkenen en de kerkenraden. 
Suggesties voor veranderingen zijn welkom!

terug