December 2016 December 2016
Op de facebook pagina van de kerk kun je de foto's zien van de kerstvieringen.
------

Een heel geslaagde ochtend, met drie verschillende groepen van de Hoeksteen, op excursie naar het Kruispunt. God kun je niet zien, daarom is er in de kerk van alles te zien, te horen, te ruiken, te proeven. Allemaal hulpmiddelen om gevoelig te worden voor die diepste betekenis van het bestaan, die we God noemen.  En tot slot: kaarsjes aansteken.
------

Ouderen kerstviering
Teun aan het orgel


Borreltje voor de maatijd

------

Zo'n 400 kerstattenties maken, de kontaktpersonen aan het werk. Dank je Anneke voor het voorbereidende werk!


-------
 

De kerstsamenzang met het IJmuider mannenkoor--------

Tussen kerkbladkopij, kerkdiensten, kerkbalansinterviews en liturgieën in een prachtige gespreksochtend met de 55+ groep. We gebruikten kaartjes uit Open Deur om van gedachten te wisselen over wat we belangrijk vinden in ons leven. En Hein zorgde als altijd voor kerstversieringen en wat lekkers. Dank!------

Een feestelijke dag toen onze jongste dochter en haar partner elkaar het ja-woord gaven. En bijzonder om getuige te mogen zijn!

 

------Avondmaalsviering in de Hofstede. Mieke en Annet hebben alles weer goed geregeld en Hetty helpt ook een handje. We hadden een jarige in ons midden: Mw.v.d. Wint, die 96 jaar werd. Zij is wel zo'n beetje de oudste van onze gemeente!
terug