April 2017

Palmpasen en Pasen
April 2017
De Paasweek begint met Palmzondag en de traditionele palmpasenstok. Dit jaar vieren we het samen met onze katholieke buren. Het combo zal spelen en ook zijn er weer buxustakjes om mee naar huis te nemen. Aanvang 10 uur!

-------

Op de 55+ groep bracht Hein een mooi oud Duits volkslied mee over de heilige week. Hieronder staat het. 


 
--------

De oecumenische viering met onze katholieke buren was heel geslaagd. Natuurlijk maken de kinderen het echt tot een feest.-------
Bezig met de jaarlijkse schoonmaak van de zalfdoosjes. Olijfolie voor zieken en olijfolie met rozengeur voor geloofsleerlingen en dopelingen. Op Witte Donderdag worden ze opnieuw gewijd, en in paasnacht gelijk gebruikt bij de doop van Inez. Zalving met geurige olie als beeld van de Heilige Geest. 


-------
Een week vol kerkdiensten. Maandag, dinsdag en woensdagavond zijn er korte vespers in de Dorpskerk, geleid door gemeenteleden. We hebben met de doopreisgroep afgesproken dat we er zoveel mogelijk bij zullen zijn. Woensdagmiddag is de paasviering voor de ouderen. Dan komt het paastriduum: Witte Donderdag (met de Passion als toetje, samen te bekijken in de Hoeksteen voor wie dat wil), Goede Vrijdag met de prachtige en indrukwekkende lezingen van het lijdensverhaal, en Paaswake samen met de Dorpskerkcantorij en zang van Antje. Zondag tenslotte is het vooral feest!
Rianne en Diane hebben samen met Roel voor drie van de diensten mooie songs uitgekozen die aspecten van het paasverhaal in taal van nu ten gehore brengen. En dat inspireert weer de toon van de overdenkingen.

-----Slot van de paasviering voor ouderen: een woordenloos gebed om het licht van pasen. Voor jezelf of voor een ander.

-------
doop en zegening van Inez in de Paasnacht

------
Dorpskerkcantorij zingt in de paasnacht------

doopgedachtenis-------

Paasmorgenzang door Rianne en Diane, begeleid door Roel en Bram. De nieuwe paaskaars staat te stralen.Op paasmorgen las Inez een geloofsgetuigenis voor.  HIER vind je haar tekst.

-------
De aanmeldingen voor het kloosterweekend in Egmond, komende september, stromen binnen. Met nieuwe en bekende gezichten. Er is nu nog maar één plaatsje over.
terug