Geweldloze communicatie Geweldloze communicatie

Vooraankondiging
Eén van onze missionaire doelen is het organiseren van verbindende en educatieve activiteiten voor Velserbroek. Dat doen we samen met het platform Hart voor Velserbroek (pioniersplek). In deze mini-workshop gaan deelnemers ontdekken waar het “geweld” zit in onze taal en hoe wij door een andere aanpak meer verbinding met elkaar kunnen maken. Ook zal er op een speelse manier gedemonstreerd worden hoe we in de diepte naar onszelf en anderen kunnen luisteren. Het accent ligt op het toepassen van geweldloze communicatie in reële praktijksituaties, die we als deelnemers zelf kunnen inbrengen. De workshop Geweldloze Communicatie zal worden gehouden op woensdagavond 8 mei van 20-22.00 uur in één van zalen van het Polderhuis. De toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Meer informatie en aanmelding bij Gerard Louwerse. (). 

terug