Gezocht Gezocht

Ambtsdragers

Er zijn veel ambtsdragers wiens termijn binnenkort verstreken is. En dat betekent dat we op zoek zijn naar enkele ouderlingen en diakenen, om het bestuur van deze gemeente mogelijk te maken. Misschien is het nu jouw beurt een keertje om daarin mee te draaien? Het aantal vergaderingen is heel beperkt (AK: 4 per jaar, WK ongeveer 6-8 per jaar), meestal inspirerend en echt noodzakelijk. Zonder kerkenraadsleden kunnen we geen rechtsgeldige besluiten nemen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden voor de algemene kerkenraad, aan diakenen die praktische initiatieven willen nemen (vluchtelingenwerk, Groene kerk, diaconale acties) en ouderlingen die tijd hebben om mensen te bezoeken of een coördinerende taak op zich nemen. Neem contact op als je bij jezelf merkt dat je dat wellicht voor een periode wilt doen. Kerk zijn we samen!

 
 

Kunstcommissie

De beheercommissie heeft de kerkenraad gevraagd of we één van de wanden van de kerkzaal niet af en toe kunnen gebruiken om één of meerdere kunstwerken op te hangen. Iets dat past bij de kerkzaal en bij het liturgisch gebruik. We denken met name aan de periodes voor Pasen en Kerst. Wie zou het leuk vinden om daarover mee te denken en plannen? Graag even melden bij Marianne.

 
 

Wij zoeken daarnaast nog steeds...

  • Een gemeentelid die één keer in de maand op dinsdagmiddag de schoonmaakploeg een uurtje wil helpen de kerk schoon te houden.
  • Gemeenteleden die één keer per jaar de zondagse bloemengroet wil doen. Door verhuizingen en ouder wordende gemeenteleden kunnen we niet meer het hele jaar door voor bloemen zorgen. Inlichtingen hierover bij Gré Riedijk, zondag na kerktijd of .
 
terug