Visie en Missie Visie en Missie

Wij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken. 
Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk, door om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving.

Gastvrijheid hebben we hoog. Je bent van harte welkom!
In onze gemeenten willen we graag omzien naar elkaar. De kerk roept mensen immers op om de zorgzaamheid van Jezus uit te beelden, ook in onze manier van kerk-zijn. Dat betekent dat we op allerlei manieren contact met elkaar proberen te houden, ook als er zich moeilijke tijden aandienen. Het betekent ook dat mensen in onze omgeving op onze zorg mogen rekenen - ook als ze geen lid zijn van de kerk en al helemaal als ze op de een of andere manier buiten de boot dreigen te vallen. We willen kerk en gemeenschap voor elkaar zijn op gewone en op bijzondere momenten. Als je een kind wilt laten dopen (of zelf gedoopt wilt worden), als je gaat trouwen en de zegen van God over je verbintenis zoekt, of als je een geliefde moet begraven: de kerk wil er graag voor je zijn.

Onze gemeente bestaat uit twee wijkgemeenten: de wijkgemeente Santpoort die samen komt in de Dorpskerk in Santpoort en de wijkgemeente Velserbroek, die samenkomt in het Kruispunt in Velserbroek. Ds. Joep v.d. Berg is werkzaam in Velserbroek en ds. Gilda Polderman in Santpoort. De predikanten werken samen en vervangen elkaar indien nodig. U kunt hier hun contactgegevens vinden.

 
terug