Inlever - en verschijningsdata 2019 Inlever - en verschijningsdata 2019
Nr Kopij- inleverdatum Verschijnings-datum

9

donderdag 31 oktober 

vrijdag 15 november 

10

donderdag 28 november 

vrijdag 13 december 

1

donderdag 2 jan. 2020

vrijdag 17 jan. 2020


Heeft u interessant nieuws voor ons kerkblad? Mail het dan naar de redactie. Bij voorbaat dank.
terug