Jaarrekening 2022 gereed! Jaarrekening 2022 gereed!


De jaarrekening van de kerk over 2022 is gemaakt en door de kerkenraad goedgekeurd. U kunt hier een samenvatting bekijken en downloaden. U kunt via de scriba van de kerkenraad of bij de penningmeester een volledig exemplaar opvragen. In het najaar zullen er in oktober weer in beide wijken gemeentevergaderingen worden gehouden waar de cijfers zullen worden toegelicht.
 
terug