Jaarrekening 2022 gereed


De jaarrekening van de kerk over 2022 is gemaakt en door de kerkenraad goedgekeurd. U kunt hier een samenvatting bekijken en downloaden. U kunt via de scriba van de kerkenraad of bij ondergetekende een volledig exemplaar opvragen.
In het najaar zullen er in oktober weer in beide wijken gemeentevergaderingen worden gehouden waar de cijfers zullen worden toegelicht. Ook komt dan de ontwikkeling van ons ledenaantal aan bod. En u kunt vragen stellen natuurlijk.
namens het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out
terug