Januari 2017

Januari 2017
Van harte iedereen een gezegend en gezond 2017 toegewenst!

------

We brachten de week na Kerst door in Frankrijk, waar prachtige lichte sneeuw en rijp het landschap omtoverde. De vorst maakte zichtbaar wat eerst niet te zien was: de honderden kanten webjes, gewoven door kleine spinnetjes nu in winterslaap. Het fascineerde me en ik maakte er een fotofilmpje van met pianomuziek van Chopin. Soms ligt er zo'n glans over de dingen..

HIER kun je het bekijken.

-------

Hier is de link naar de film van afgelopen zondag, gemaakt door de tieners: DE VERLOREN ZOON

--------
 
Ik heb mezelf aangemeld als gespreksleider bij de burgertop van Velsen
Op 11 februari zijn 800 mensen uit Velsen uitgenodigd om hun ideeën te geven over de toekomst van Velsen. Daar hebben ze gespreksleiders voor nodig. Niet om eigen ideeën te spuien maar om die van anderen te horen. Eerst een middag training, en dan een volle zaterdag aan de bak. Ik ben benieuwd.


-----
 
De baby van mijn dochter laat op zich wachten, langzamerhand beginnen we de spanning te voelen. Dochter doet haar best om ontspannen te blijven onder  de druk van appjes en mailtjes die nieuws willen horen.

--------

Voorbereidingen voor de jeugddienst komende zondag, met combo, stimulerende en soms best provocerende zang van Imke en de film van de tieners, over de verloren zoon. Ik ga het in drie deeltjes laten zien, zodat we er echt van kunnen genieten. Later zal ik de link naar de film wel op het blog zetten, en op fb.
 

Op de ring van predikanten bespraken we de praktijk van het preken maken, een van de kerntaken van een dominee. Hoe er veel manieren zijn om naar een bijbeltekst te kijken, via de (grond)taal, via de bijbelse setting, via de levensverhalen die je op bezoek hoort, via je eigen ervaringen, enzovoorts) hoeveel tijd het kost (minstens een dag), of je er zaterdagavond nog aan zit (enkelen), waarom we eigenlijk willen preken. Misschien omdat we houden van verhalenvertellen (soms), zijn geraakt door de boodschap (of we houden niet van een 'boodschap'), omdat de mensen er behoefte aan hebben (typisch protestant) - en nog zo wat. Het was een levendig gesprek waarin er duidelijk verschillende accenten worden gelegd door de diverse dominees.  En we bespreken de huidige stand van zaken in de regio en de veranderingen op komst in de synode en het werk.
 


------

Een plezierige kerkenraadsvergadering aan de start van het jaar, met mensen die aan- en af gaan treden, met plannen en evaluaties. Wel een mannengezelschap langzamerhand. We kunnen nog wel een paar ouderlingen en kerkrentmeesters gebruiken. Nog dames te vinden??
 

------
 
Gesprek met collega's over de Pinksterviering in Caprera. Gottfried van Eck met zijn klezmerband zal de hoofdverteller zijn. Deze keer met meer interactie, van gemeentezang, gebed, zegen en misschien wel wat theatervormen. Volgens mij wordt het een viering waar je rustig je tieners mee naar toe kunt nemen. Heel wat laagkerkelijker dus  smiley
------

Elina wil graag de opzet van aswoensdag bespreken. Ik ben nog maar net bekomen van Kerst, maar Pasen en Pinksteren dienen zich al weer aan.
Voor zondag het verhaal van de vissers op het rooster. Dat sluit mooi aan bij de boeken van Jon Stefansson die ik aan het lezen ben over IJslandse vissers. Prachtige schrijfstijl heeft die man. En ik moet denken aan de Vlaardingse vissers en IJmuider vissers die ik in de kerk heb leren kennen. Ze hebben allemaal dat vanzelfsprekende godsbesef.

-------
 
Prachtige winterse dagen in Velserbroek. Ruwe rijp (wonderlijk woord, nooit van gehoord) versiert de bomen. De schoonheid ervan is indrukwekkend, getuige de vele foto's die langskomen op instagram en facebook. Een heel aantal huisbezoeken deze week, ouderen die in en uit ziekenhuis gaan, wat jongere ouderen of oudere jongeren die nieuwe koersen zoeken, en nog zo wat. Soms moet een mens het eigen leven opnieuw uitvinden, na grote breuken en inbreuken. De oude bedding past niet meer en hoe verleg je de loop van je leven? Keep the humor, trust the process - een oud motto dat mijzelf vaak geholpen heeft.

--------
Tieners zijn bezig met goede doelen en de wereld verbeteren. Jezus heeft heel wat te melden over geld en bezit, en we lezen er verhalen over. In dat kader maken ze ook kennis met de plaatselijke voedselbank, derde wereld hulp en diaconale acties. We hebben gemeenteleden die daar actief in zijn, en die komen wat vertellen. Soms hebben we er een filmpje over. En we eten lekkere koekjes die een van hen gebakken heeft. Die kunst beheersen zelfs de jongens.

 

---------
 
De kringen zijn weer gestart, allemaal tegelijk deze week. Op de 55+ groep spraken we door over de doop, en de betekenis ervan voor ons. De Doopreisgroep 's avonds had hetzelfde thema, en we dachten door over zonde. Een zwaar woord, dat vooral aan schuldgevoel en (zelf)veroordeling doet denken (à la Siebeling). Maar als het meer te maken heeft met: je doel missen, of: niet tot bloei komen als de mens die op God lijkt? Dan wordt het een begrip dat wellicht kan helpen om onze eigen ballast op het spoor te komen. En heeft het niet meer te maken met: verbroken verbinding? Dat we de boot missen als we ons als een eilandje gedragen, terwijl we deel zijn van een heel weefsel?

De catecheseclub gaat aan de slag met geld en de wereld verbeteren, aan de hand van een gelijkenis van Jezus en een opdracht. 

En de lernen club was wel heel relevant bezig - gezien het nieuws over wat er in Amerika speelt.  Het machtsspel van David met Betseba kwam aan de orde in onze bijbelverkenningen. Macht corrumpeert - en dat doet het nog altijd. Maar de mens die de toekomst open houdt, loopt niet weg voor zijn eigen fouten..

---------
Het is januari, en veel ouderen zijn extra kwetsbaar voor griep en longontstekingen. Ziekenhuisbezoek hoort bij deze maand. Gelukkig knappen de mensen waarvan ik het weet weer op, al was het soms kantjeboord.

--------

Doop van Jezus en doopgedachtenis, een van mijn favoriete kerkdiensten. In mijn vorige gemeente heb ik het leren waarderen, dit putten uit de schatten van de wereldkerk. In de ooster-orthodoxe vieringen van het klooster in Chevetogne, waar we met grote groepen gemeenteleden ieder jaar naar toe gingen, leerden we het verschil tussen een preekdienst en liturgie. En tussen het evangelie aanhoren of ondergaan met je hele lijf en leden. En dat raak ik niet meer kwijt. Het maakt dat ik steeds meer van het gewone leven zelf als liturgie ga beleven - alles krijgt (soms dan) een glans van overgave en toewijding, van lofzang of klaagzang. En het bijbelverhaal van Jezus' doop wordt eigen nieuw begin.
 
------Op 5 januari is onverwacht overleden mw. Jo de Jonge-Harkes, in de leeftijd van 87 jaar. Samen met haar man was ze jarenlang koster in de Dorpskerk. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op Westerveld, op donderdag 12 januari om 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren is op dinsdag 10 januari in het uitvaartcentrum IJmond, Waalstraat 101 te IJmuiden, van 19.00-19.30 uur.
Haar nagedachtenis zij tot zegen.
terug