We willen iedereen  bedanken die ook dit jaar heeft toegezegd om een financiële bijdrage aan onze gemeente te willen leveren. Niet minder is onze  dank voor de vele vrijwilligers die voor en achter de schermen hebben gewerkt om deze actie goed te laten verlopen; het is en blijft nu eenmaal een grote inspanning om alles op tijd klaar te krijgen. Zonder die steun zou deze actie nooit een succes kunnen worden.

U bent uiteraard benieuwd hoe het is afgelopen ?  Op dit ogenblik (stand per 1 mei 2016) is er voor plm €127.000 aan toezeggingen ontvangen, maar nog niet van iedereen is die binnen.  Ook zijn er leden die niet formeel toezeggen maar wel gewoon bijdragen. Ook een aantal van die  details moet  nog precies worden uitgezocht. In 2015 heeft de groep die nu nog ontbreekt in totaal plm €4000 bijgedragen. We verwachten dat de totale opbrengst minder zal zijn dan vorig jaar.

Er hebben zich binnen de gevers wel verschuivingen voorgedaan.De leden die zijn overleden of vertrokken gaven vorig jaar samen ongeveer €5.000, terwijl de leden die in 2016 voor het eerst een bijdrage zullen geven in totaal plm. €3.000 hebben toegezegd. 
Ook binnen de groep van blijvend  gevende leden is een verschuiving opgetreden. Ongeveer 130 adressen gaven  in totaal €7.000 meer en ongeveer 50 adressen gaven €3.000 minder. Van de ca 600 adressen die er totaal bijdragen hebben 400 hun bijdrage voor 2016 ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van vorig jaar, dat is dus bijna 70%.

Ook vermelden we met vreugde dat het aantal leden dat elektronisch heeft toegezegd dit jaar is gestegen tot 120 adressen.  Dat is belangrijk omdat hierdoor het beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan om de formulieren te brengen en weer op te halen, kan worden beperkt en het is ook voor de gevers zelf eenvoudiger.  Zo gaan we dus efficiënter om met de beschikbare menskracht.

Automatische incasso
Ook dit jaar zijn er gelukkig weer meer leden die als betaalwijze hebben gekozen voor automatische incasso. Ook dat is voor u eenvoudig en het brengt voor de kerk de laagste bankkosten met zich mee; bedankt daarvoor! Sommige gemeenteleden hebben al ontdekt dat er dan niet altijd  mooie afgeronde bedragen worden geïncasseerd, maar soms "vreemde" bedragen met ook centen er in. In bijna  alle gevallen komt dit omdat het jaarbedrag door elf en niet door twaalf maanden wordt gedeeld. 
Ook wanneer u dit jaar  voor automatische incasso koos, terwijl u in het verleden zelf aan de bank opdracht hebt gegeven voor een periodieke overschrijving kan er iets “fout” gaan. Wanneer er dan bij u (ten onrechte) dubbel wordt geïncasseerd kunt u reageren naar de penningmeester:   of telefonisch  537 87 67. Hij wil er graag aan meewerken om alle fouten te herstellen.

Gebruikte brieven en folders
U kunt het foldermateriaal en de brieven van de actie inzien en downloaden:
Brief voor de wijkgemeente Santpoort
Brief voor de wijkgemeente Velserbroek
Folder voor de wijkgemeente Santpoort
Brief voor de wijkgemeente Velserbroek
 
terug