De landelijke actie Kerkbalans 2019 vindt plaats van zaterdag 19 januari t/m zaterdag 2 februari. Zoals elk jaar hebben we in Santpoort en Velserbroek een eigen thema gekozen, dit jaar is dat:

Dat is een levenshouding die binnen een kerk vanzelfsprekend hoort te zijn. Ook binnen onze plaatselijke kerkgemeenschap zijn er gelukkig veel voorbeelden te noemen waarin dit gestalte krijgt. De dienst aan God en de zorg en aandacht voor de medemens zijn nu eenmaal onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Wat we dit jaar vooral van u vragen: vul uw toezegging nu eens niet vanzelfsprekend in met hetzelfde bedrag dat u al jaren gewend bent, maar sta er deze keer bewust bij stil. Er zullen gemeenteleden zijn die absoluut niet meer kunnen missen. Daar hebben we uiteraard begrip voor; ook dat hoort bij “omzien naar elkaar”. Maar voor de meesten van ons geldt dat niet! Om een voorbeeld te noemen: de AOW is in de afgelopen tien jaren met 15% gestegen; geldt dat ook voor uw bijdrage ?

We zijn blij dat dit jaar inmiddels 50% van alle leden via het internet zijn toezegging in wil vullen. Dat scheelt ons allemaal veel werk, vooral het brengen en ophalen van de informatie en de envelop, kost de vrijwilligers veel tijd. Voor volgend jaar gaan we voor 75%. Doet u nog niet mee via het internet? Mail uw adresgegevens en dan krijgt u volgend jaar (2020) ook een e-mail met het verzoek uw bijdrage in te vullen. Als u dit jaar al meedoet hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. 

U kunt het foldermateriaal en de brieven van de actie inzien en downloaden:
Brief voor leden van de wijkgemeente Santpoort Brief voor leden van de wijkgemeente Velserbroek
Folder voor de wijkgemeente Santpoort Folder voor de wijkgemeente Velserbroek

Vanaf 20 januari zal ook het foldermateriaal en de brieven achterin het Kruispunt en de Dorpskerk beschikbaar zijn.

Ook betalen steeds meer leden hun bijdrage via automatisch incasso. Dat scheelt ons veel werk en het is voor u even veilig. Als u dit jaar voor het eerst voor automatische incasso kiest, terwijl u in het verleden zelf aan de bank opdracht hebt gegeven voor een periodieke overschrijving kan er iets “fout” gaan. Wanneer er dan bij u (ten onrechte) dubbel wordt afgeschreven kunt u contact opnemen met Gerrit Out, 0629047097. Hij wil er graag aan meewerken om alle fouten te herstellen.

 
terug