Welke kerkdiensten zijn via het internet te volgen? Welke kerkdiensten zijn via het internet te volgen?

Meedoen met de collecte?

Wilt u een bijdrage geven, dan kan dat on-line snel, eenvoudig en veilig via ons iDeal-loket. 

Klik op de collecte-zak of op deze link.

U kunt ook met collectebonnen bijdragen:
doe ze dan svp in de brieven bus bij:
- Hans van Alten, Schoener 87, Velserbroek
- of bij Gerrit Out, Kruidbergerweg 79, Santpoort.
U kunt ze ook opsturen naar het Kerkelijke Bureau,
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort.
Als u er niets bijzet worden de bonnen 50/50
verdeeld over de Diaconie en de Kerk.
 

U kunt natuurlijk ook bijdragen via een overschrijving op IBAN NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek, onder vermelding van 'collecte'

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

terug