U bent weer welkom! U bent weer welkom!

Vanaf zondag 6 juni, zijn de beperkingen weer iets verminderd: in de Dorpskerk zijn maximaal 50 à 60 bezoekers, en in het Kruispunt circa 40 toegestaan !

De teugels kunnen gelukkig weer iets worden gevierd, u heeft het misschien al in de krant of op de website van de PKN gelezen. Naast meer kerkgangers, nog steeds op 1,5 meter, gaan we ook het slotlied weer zachtjes met elkaar zingen. In het Kruispunt blijft reserveren noodzakelijk via scribaatvelserbroek@gmail.com. In de Dorpskerk is meer ruimte dus daar hoeven we niet te reserveren.
Alle maatregelen blijven verder van kracht, koffiedrinken zit er helaas ook nog niet in.
terug