Maart 2017

Maart 2017
Een drukbezette en oecumenisch aswoensdagviering, samen met de Dorpskerk en de cantorij o.l.v. Elina. Er waren gasten uit de parochie en uit minstens vijf andere protestantse kerken. Het is een bijzonder moment waarin we bescheiden en eerlijk vieren dat we stof zijn en ook daarnaar terugkeren. Dat is geen reden tot somberheid maar tot vrolijke lichtheid - en het besef dat ons gewichtige gedoe en zelfs ons eigen falen niet zo zwaar weegt als we zelf soms denken. Als we dat nu eens echt zouden erkennen - dat zou een hoop schijnheiligheid en dikdoenerij voorkomen - ook bij ons.

---------
 
De tieners hebben zich afgelopen catecheseblok bezig gehouden met verhalen over het inzetten van je talenten voor de wereld: diaconie. We hoorden verhalen van gasten, over de voedselbank, schuldhulp, hulpverlening aan arme landen, en discussieerden over geld, talent, karakter. We lazen het verhaal van Jezus over de landheer die zijn dienaren geld gaf met de opdracht: doe er wat mee! De jeugdkas zorgde voor een praktische toepassing: iedere tiener kreeg €20 als 'zaadgeld', met de uitdaging dat te gebruiken om fondsen voor een goed doel te werven. Het resultaat was een grootse bakactie, hondenuitlaat en nog zo wat klusjes, met als resultaat dat er €350 overgemaakt kon worden naar Unicef, KWF en de voedselbank. Toptieners!

--------


Het eerste doopreisgroepje is bijna afgelopen, paasnacht wordt er gedoopt!
We gaan proberen een nieuw doopreisgroepje te vormen, dit keer voor jongeren. Er is een 18-jarige die graag wil praten over dopen en belijdenis doen, maar het is natuurlijk veel leuker als er nog een paar jongelui zijn die dat ook wel willen. Ik zal een mail rondsturen naar de jeugdadressen die ik heb, maar mocht je die mail ook willen hebben (of naar jouw zoon of dochter gestuurd willen hebben), stuur dan even een berichtje naar mij.

-------Komende zondag 19 maart wordt Eline bevestigd. Ze komt als ouderling-scriba in de Algemene kerkenraad meedraaien!. Welkom!

-------Op Witte Donderdag gaat onze jeugd samen de Passion bekijken op een groot scherm vanaf half negen in de basisschool de Hoeksteen. Jongeren zijn welkom - geef het door!

----------
 
Heel wat aanstaande gezamenlijke kerkdiensten ter voorbereiding. Palmpasen doen we samen met de parochie, in dit geval alleen Angela, aangezien de woord-communiewerkgroep helaas is gestopt. Er zijn nieuwe richtlijnen van het bisdom en het ziet er naar uit dat er nog minder mogelijkheden zullen zijn tot samenwerken of zelfs voor lekenvieringen. Jammer, en niet alleen voor ons.

Eind maart is de jaarlijkse gezamenlijke dienst in de Dorpskerk (kruispunt is gesloten), samen met Ds. Ineke Clement. Beide kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Ook paasnacht zal een gezamenlijke dienst worden, om 21.00 uur in het Kruispunt, vanwege de doop van Inez en de deelname van de Dorpskerkcantorij. 
Volgende week is er ook nog overleg over de viering van Pinksteren in Caprera, met Gottfrid van Eck en zijn klezmerband. En zo hollen we naar de kerst wink. Maar eerst paaseitjes eten.
 
-------


Ik kon er niet aan voorbijlopen. In het kleine reli-winkeltje in de Cronjé hing deze glaskunst van de gebroeders van Paridon. Kadootje voor mijzelf, dacht ik gelijk - en: dat is mooi voor het kleine gebedskapelletje dat ik aan het ontwerpen ben achter ons Franse huis. Maar nu hangt het naast mijn bed en doet me denken aan psalm 131: "ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder".

-------

Op de vrolijke avond voor Kruispunt-vrijwilligers trad ons eigen kleinkunst-duo op: Bart en Imke


En we hoorden en zagen vreemde rituelen in Indonesië, verteld en vastgelegd door Simone Blom. Koffie, koek, drankjes en hapjes, Gré en haar team hadden het weer prima voor elkaar.

--------
Intense en inspirerende gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, in gemakkelijke samenwerking. Er gaat energie van zo'n volle kerk uit. Gerrit zag ik foto's maken, wellicht voor het kerkblad. Ik zal er eentje opvragen voor dit blog.
 

-------


Wat een mooie consistorie! We waren met de werkgemeenschap van predikanten bij elkaar in het Luthers kerkje in Haarlem. Een sfeervolle omgeving om door te praten over het wel en wee van onze kerken, en hoe dat zich verhoudt tot de toekomstplannen van de landelijke kerk.

------
Een diep-zinnige laatste bijeenkomst van de doopreisgroep. We spraken door over wat belijden nu eigenlijk betekent. Niet dat je een intellectueel denksysteem beaamt, maar wel dat je verlangt om Christus te belijden: dwz: dat het leven van Christus zich in je eigen leven zal uitdrukken. Niet dat wij iets doen, maar dat God de kans krijgt door ons heen iets te doen. Op eigen unieke wijze. Het sleutelwoord is: vertrouwen.


 

 

 
terug