Meditatiegroep Meditatiegroep
Iedere dinsdagavond 19.00-19.45 uur. Gezamenlijke stilte-beoefening. 

Iedere samenkomst doen we enkele korte ontspanningsoefeningen, luisteren we naar een korte inspirerende tekst (bijbel, poëzie, andere bronnen) en muziek (meditatief, allerlei stijlen). Vervolgens zitten we 20-25 minuten in stilte. Die stilte is de kern van onze samenkomst. De avond wordt afgerond met een muzikaal fragment en eventueel een kort gesprek. De samenkomsten worden afwisseld voorbereid door Kees Los, Antje de Wit, e.a..
Wij zijn een groep die zich deel voelt van de wereldwijde beweging van Christelijke Meditatie (WCCM) en het platform voor meditatief leven Vacare, opgericht door de Protestantse Kerk.
Voor informatie: Kees Los 06-40247925 of Antje de Wit 06-21805104

Verder over meditatie en stilte-beoefening
Er is een groeiende belangstelling voor meditatiebeoefening, ook in de protestantse kerken. In heel Nederland zijn er vele initiatieven tot meditatiebeoefening en meditatietraining binnen de PKN. 'Vacare´ is het landelijke forum van de PKN  waarin al deze initiatieven tot meditatie worden gebundeld .'Vacare´ betekent 'vrij zijn, ontvankelijk zijn, open zijn, op staan voor God, en voor die ander'. Er zijn in de deelgemeenten Santpoort en Velserbroek al enkelen die hun belangstelling hebben getoond om aan een meditatiegroep deel te nemen in onze kerk.
Meditatie is je openen en je ontvankelijk maken voor de Ene. Het is je open stellen opdat je door God gevonden kunt worden. Je kunt meditatie ook zien als een bijzondere vorm van voorbereiden op gebed en contact te maken met God. Je open stellen voor God dat kan natuurlijk in een kerkdienst door middel van een vraag, verzoek of dankwoord, gezongen of gesproken. Het kan ook door stil te zijn. In die stilte kun je ervaren dat God er altijd en overal is. Mediteren is stil zijn, met volle aandacht voor het hier en nu, en in een rustige en ontvankelijke houding. Deze houding van stil, aandachtig en ontvankelijk zijn vraagt oefening. Een effectieve en eenvoudig manier om deze open houding te oefenen is te beginnen met het luisteren naar een mantra, hetgeen een klank is gerelateerd aan God. Deze vorm van mediteren en bidden heet dan ook mantrameditatie. Bij regelmatige beoefening zult u merken dat de denkende en voelende geest tot rust komt in de aanwezigheid van God die altijd is. Mantrameditatie als eenvoudige discipline werd door onze woestijnvaders al gepropageerd en beoefend.
In de bijbel vertelt ook Jezus in Matteus 6, vers 5:
Wanneer gij bidt gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende bidt uw Vader die in het verborgen is en gebruik geen ijdel verhaal van woorden, want uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
Of in Matteus 7, vers 7: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
 
Meer informatie over christelijke meditatie is te vinden op de site www.WCCM.nl. Op de landelijke website van de PKN vindt u informatie over allerlei meditatiegroepen in het hele land bij het platform 'Vacare'.
terug