Naar een lichtere kerk ! Naar een lichtere kerk !


Op woensdagavond 7 juli heeft de Beleidscommissie het rapport 'Naar een lichtere kerk' toegelicht en gepresenteerd aan de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad heeft als opdrachtgever verzocht aan de commissie om het voorstel verder uit te werken. We gaan met elkaar ons best doen om de nieuwe struktuur met één kerkenraad per 1 januari 2022 in te laten gaan. Voor dat het zover is, zullen ook de gemeenteleden worden geraadpleegd.

Geïnteresseerd in de eerdere rapporten en besluiten? U kunt ze hier vinden.
terug