Ontmoetingsdag Ontmoetingsdag

Duurzaamheid: de nieuwe tweedeling

Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze. Volgens wetenschappers is het ‘vijf over twaalf’ om te zorgen dat het klimaat zodanig verandert dat het de mensheid bedreigt. Tegelijkertijd zien we ook dat verduurzaming de tegenstelling tussen rijk en arm, stad en platteland, burgers en overheid vergroot. De emoties thuis, op het dorp en in de wijk kunnen soms hoog oplopen. Waar staat u en wat is het christelijk geluid?

 

Op verhaal komen over Duurzaamheid

Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen.

Aanmelden kan tot dinsdag 29 oktober 2022 door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. U ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestiging.

 

Datum, tijd en locatie

  • Vrijdag 4 november 2022
  • 11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur)
  • Taborkerk
  • Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend

 
terug