Oktober 2017

Burendag
Oktober 2017
Met popcorn en rozen verwelkomden verschillende samenwerkende kerken de nieuwe bewoners op de nationale burendag. We bekeken de containerwoningen waar 80 jongeren en 80 statushouders een plekje hebben gekregen om hun leven verder op te bouwen.

--------

De dagen zijn zo vol dat ik niet aan het schrijven van dit blog toekom. Nog even een paar foto's van de startzondag. We zegenden de leerlingen en leerkrachten voor een nieuw schooljaar, spraken met de kinderen over wat weerspiegel je? en gaven Wies een zegen mee voor haar reis. Op facebook vind je meer foto's. Hier is een link naar het filmpje van het startweekend:
https://www.facebook.com/KruispuntVelserbroek/videos/1452457091505574/
 
Terug-naar-school-zegen


 


--------
 
De eerste avondmaalsviering in de Hofstede is weer geweest. Sommige deelnemers komen uit de Molenweid. Fijn dat dat kan!


-------

Een onverwachte grote lekkage maakte een nood-dakreparatie nodig. Daar zijn we nog niet mee klaar. Gelukkig helpt Ton met al het geregel.---------

Heel vrolijk werden van de komst van de 'nieuwe baby': het boek van JJ waar hij sinds zijn emeritaat aan gewerkt heeft.-------
De kringen zijn gestart. Een aantal mensen leest samen het boek: Verslaafd aan God, en bespreekt in hoeverre wij onze eigen wensgodje maken - en hoe we dat zouden herkennen en vermijden. Mooie en totaal verschillende gedachtengangen komen in gesprek met elkaar.

Een groep van ongeveer zeven mensen leest op vrijdagmorgen eens per vier weken samen mystieke teksten. Dat zijn ervaringsverhalen over de omgang met God, in de loop van de eeuwen herkend als waardevol en leerzaam. 

En dan zijn er nog drie jongeren die zich voorbereiden op hun mogelijke doop. Die catechese vindt meestal op zondagmiddag of na de kerkdienst plaats.

-------

Kennisgemaakt met mijn nieuwe collega Gilda Polderman. Ze is al lange tijd predikant in Kamerik, maar wordt nu 'uitgeleend' aan de Dorpskerk, ten behoeve van het ouderenpastoraat. Het is fijn dat er een goede opvolgster is gevonden voor Ineke Clement. Ds. Gilda Polderman, Ds. Otto Sondorp  en ik zullen zoals gebruikelijk voor elkaar waarnemen tijdens vakanties. En misschien zal Gilda ook bij ons nog wel eens voorgaan, zodat we nader kennis kunnen maken.------

Met 9 mensen (eentje werd helaas ziek) brachten we zoals ieder jaar een weekend in het klooster door. De abdij van Egmond heeft een prachtig gastenverblijf en is een bloeiend klooster. Er zijn meer aanmeldingen van nieuwe broeders dan ze aankunnen. De zang en de stilte maken altijd indruk. Hier is de link naar een filmpje dat een impressie geeft van het weekend.
https://www.youtube.com/watch?v=l45ZYiibGsE


--------

Helaas moesten we afscheid nemen van pastor Fons Captijn. Hij bleek ongeneeslijk ziek en in korte tijd overleed hij. In de stampvolle Naaldkerk werd hij met bijzondere teksten, liederen en veel warme woorden herdacht.

------
We verwelkomden een groep World Servants in ons midden. Johan heeft deze jongeren begeleid op een reis naar Guatamala, om daar te helpen met de uitbouw van een schooltje. Ze vertelden vol enthousiasme over hun ervaringen.-------

Velsen heeft nu haar eigen regenboogloper - een landelijk symbool dat ook Velsen veelkleurigheid onderstreept en waardeert. Op coming out day (11 oktober) was ik samen met Floris als gasten bij de opening aanwezig. Met speeches van de burgemeester en kleurige hapjes en drankjes. En even op de foto op het pad. Het ligt aan het begin van de Lange Nieuwstraat.--------
 
terug