Stemming predikanten

Stemming predikanten
Ongeveer een jaar geleden is na het emeritaat (pensioen) van ds. Marianne Vonkeman een vacature ontstaan voor onze kerk Het Kruispunt, in Velserbroek. Het afgelopen jaar is een beroepingscommissie samengesteld die aan de slag moest gaan met een, door de Wijkkerkenraad Velserbroek, opgesteld profiel om een nieuwe predikant voor onze gemeente te vinden. We zijn erin geslaagd om twee kandidaten (een voor 50% en een voor 30%) te vinden. De wijkkerkenraad Velserbroek roept u op om uw stem uit te brengen voor het beroepen van twee predikanten.
 

Stemming

Lees de informatie in onderstaande bijlage alstublieft nauwlettend door:

 
terug