Stille Dagen

In de stille periodes van Advent en Veertigdagentijd (voorafgaand resp. aan Kerst en Pasen) zullen er stille zaterdagen zijn in de Dorpskerk, omdat het juist in deze tijd passend is om in de stilte op zoek te gaan naar jezelf en naar de stilte in jou, God.
Stilte & Zangmiddag in Advent was op 13 december 2015.
Stilte & Zangmiddag in Veertigdagentijd vindt plaats op 19 maart 2016, zie ook de Facebookpagina

Net als tijdens een verblijf in een klooster wordt er gelegenheid geboden om stil te zijn, te mediteren in verschillende vormen en eenvoudige muziek te zingen. Zo kun je los komen van je dagelijkse dingen, jezelf open stellen en ontvankelijk zijn, en zo in die stilte jezelf ten diepste en de Eeuwige ontmoeten. De Stilte&Zangdag duurt van 12.00-19.00 uur. Het is een dag voor ontspanning en bezinning. Wij bieden een inspirerende ruimte, begeleiding in de meditatieve oefeningen (adem-, loop-, leesmeditaties, creativiteit) en begeleiding van het zingen. Er zijn rond 16.30 uur meditatieve vespers, een samenkomst met zang, inspirende teksten, stilte en gebed. Daarna wordt afgesloten met een maaltijd. Iedereen neemt iets voor deze gezamenlijke stille maaltijd mee. De Dorpskerkcantorij zal de zang verzorgen in de vespers. De eenvoudige liederen gezongen in de stilte & zangmiddag komen in de vespers terug.
Voor aanmelding en informatie: Ingrid Burger 06-30309067 of mail haar ij.burger@quicknet.nl. Of contact met Antje de Wit: symphonia@xs4all.nl of tel. 06-21805104.
terug