De PKN wijkgemeente Velserbroek zoekt een predikant (tijdelijk dienstverband tot 2026; 0,7 fte) De PKN wijkgemeente Velserbroek zoekt een predikant (tijdelijk dienstverband tot 2026; 0,7 fte)

Wie zijn wij?

Wijkgemeente Velserbroek is 1 van de 2 wijkgemeenten van pg Santpoort-Velserbroek. Het Kruispunt, ons kerkgebouw staat midden in de wijk. Het Kruispunt is een warme betrokken gemeente waar mensen met verschillende achtergronden en geloofsbeleving het belangrijk vinden om in verbondenheid naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. De bijbel is daarbij de leidraad. Ook willen we aanwezig zijn in de wijk.

Wat ga je doen als predikant
  • Voorgaan in de eredienst. Daarbij is ruimte is voor vernieuwing maar met behoud van vertrouwde en bekende elementen
  • Bijdragen aan de verbinding tussen gemeenteleden bijv. door het opzetten van groepsactiviteiten
  • Het afleggen van pastorale bezoeken
  • Samenwerken met de predikant van de andere wijkgemeente en met de predikant van “Hart voor Velserbroek” alsmede met de vele vrijwilligers.
Om bovenstaande goed uit te kunnen voeren hopen wij dat jij
  • Een warm hart hebt voor mensen en kunt verbinden
  • Met passie het woord kunt verkondigen
  • Een trekkersrol kunt vervullen
Wat kunnen wij bieden
  • Een kerkgemeenschap waarin veel vrijwilligers een taak vervullen
  • Een pastorie binnen de gemeente Velserbroek
In de toekomstvisie van de gemeente zal er in de nabije toekomst geen onderscheid in wijk-gemeenten meer bestaan. Daarnaast is naar verwachting de huidige predikant van de wijkgemeente Santpoort eind 2025 met emeritaat. Omvang en invulling van predikantsplaats(en) zullen dan nader bezien worden. Daarom wordt deze vacature nu tot en met 31 december 2025 opengesteld.
In voorkomende gevallen zal ook inzet voor de wijkgemeente Santpoort gevraagd worden.

In de profielschets kun je meer lezen over bovenstaande vragen en verwachtingen.

Je kunt ook informatie verkrijgen bij de secretaris van de beroepingscommissie. Hij is te bereiken via beroepingscommissie@pg-spvb.nl of telefonisch 06-23214639

Wil je je interesse voor de functie kenbaar maken stuur dan je brief met je motivatie naar beroepingscommissie@pg-spvb.nl . We ontvangen je brief graag uiterlijk 8 juni 2021.

 
terug