Activiteiten voor Kids & Jeugd Activiteiten voor Kids & Jeugd

Creche

Soms onderbelicht, maar heel handig als je jonge kinderen hebt. Tijdens de kerkdienst op zondagochtend in Het Kruispunt is er een oppas die voor de kinderen van 0 tot 4 jaar zorgt; kun jij met een gerust hart in de kerk zitten. Vanaf ongeveer 9.15 uur is er iemand, die op de kinderen let. Het is de bedoeling dat de kinderen net voor de zegen weer de kerk inkomen. Contactpersoon is Loes Passchier.

Voor medewerkers van deze groep: kijk op kerkmededelingen@googlegroups.com onder roosters voor het crecherooster.

 


Kindernevendienst

Op de 1e en 3e zondag van de maand (behalve in schoolvakanties) en op feestdagen zal er kindernevendienst zijn. We werken niet langer met een vast team maar met vrijwilligers die stand-by staan om een eenvoudige vorm van kindernevendienst te houden als er die zondag kinderen aanwezig zijn. Er is genoeg materiaal aanwezig om dit zonder voorbereiding te kunnen doen. Het staat voorbereid in de kast. Dit kan een Bijbelverhaal zijn of een verhaal uit Kind op Zondag, maar tekenen of knutselen kan ook. Wie wil er 1 of 2 keer per jaar (vaker mag natuurlijk ook) een zondag stand-by zijn? Inmiddels hebben we een rooster kunnen opstellen, maar af en toe hulp blijft welkom. Geef je naam even door aan Marieke Teeuw (coördinator) mariekewesthoff@hotmail.com.

Bericht oktober 2020: dit is tot nu toe niet georganiseerd, maar het zou kunnen dat er toch behoefte aan is. Marieke Teeuw heeft aangeboden op afroep beschikbaar te zijn. Graag van tevoren even melden als je (klein)kinderen mee wilt nemen. Haar mailadres: mariekewesthoff@hotmail.com


Hartelijke groet,
De leiding van de kindernevendienst van Het Kruispunt

Voor medewerkers van deze groep: kijk op kerkmededelingen@googlegroups.com voor het rooster KND.

 


Tienernevendienst

Ooit een vlammend betoog gehouden (met een lucifer, totdat je je vingers brandt) of een evenwichtig gesprek (op één been jezelf voorstellen inclusief je hobby’s en lievelingsvak op school)? Zo ja, dan ben je vast al eens aangeschoven bij de tienernevendienst. Zo nee, dan zullen we even vertellen wat er allemaal gebeurt. Het gaat over jezelf, vandaar het voorstellen. We snappen dat tieners lekker veel energie hebben, dus je mag aan elkaar zitten (duimworstelen enzo) en het gaat natuurlijk over jou en God. Hoe dan ook. We lezen uit de bijbel en stellen elkaar vragen over wat we niet snappen. En vertellen elkaar wat we heel goed begrijpen. En natuurlijk leren we zo ook dat de Bijbel bestaat uit 66 boeken. En waar je Marcus kunt vinden. Maar uiteindelijk gaat het erom elkaar te zien. Even contact te hebben op zondagochtend en elkaars verhalen te horen. Als er een pakkend YouTube-filmpje is kan dat natuurlijk ook.

Voor wie?
Alle jongeren in de eerste drie klassen van de middelbare school.

Wanneer?
Iedere eerste en derde zondag van de maand. We vinden het leuk als je komt, neem gerust anderen mee.
 
Corine, Johan, Margriet en Heim

Voor medewerkers van deze groep: kijk op kerkmededelingen@googlegroups.com voor het rooster TND.

 


Rock Solid

Rock Solid is een gezellige club voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Bijna iedere laatste vrijdag van de maand komen we tussen 20.00-22.00 uur bij elkaar in basisschool 'De Westbroek'.
We doen spelletjes behorende bij een thema van die avond waar we vooral ontzettend veel lol bij hebben. Ook hebben we een serieus gedeelte: de preek van de week. Deze preek heeft ook betrekking op het thema. Als afsluiting doen we ons tegoed aan veel chips en gezellige muziek. Meestal praten we dan ook nog na over de avond en wat we ermee kunnen doen in de praktijk. Maar wat belangrijk blijft is de gezelligheid met elkaar.
Mocht je het nog niet weten, het is natuurlijk zo dat al je vrienden en vriendinnen welkom zijn bij de Rock Solid-club. Houd je mailbox in de gaten en stuur de uitnodiging door aan al je vrienden (12-15 jaar, eerste drie klassen voortgezet onderwijs).

Meedoen?
Na het lezen van bovenstaande trappel je natuurlijk van ongeduld om ook mee te doen met het jeugd- en jongerenwerk.
Mocht je iets in het jongerenwerk willen doen, WELKOM. Schiet ons dan even aan.
Als je zelf dingen hebt die op deze jeugdpagina moeten komen, mail ze dan naar de website-redactie: webmaster@pg-spvb.nl.

 

Bidden!!!

Bidden voor jeugdwerk en jeugdkerk is ook meedoen met het jeugdwerk. Ook hier hopen we op hetzelfde "trappelen van ongeduld" om mee te doen.
Bid je mee voor de kinderen en tieners van het jeugdwerk?

 


Links

Youth for Christ: www.yfc.nl
EO Jongerendag: www.eo.nl/jongerendag
Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl
 
terug