Catechisatie Catechisatie

Jongeren, dopen en belijdenis doen

Twee jongeren willen hier graag over doorpraten en daar gaan we dus mee beginnen. Tijdstip en plek wordt nog nader afgesproken. Wil je ook meedoen, mail even naar .

 


Kindercatechese

We hebben de korte cursus over het avondmaal afgerond. Zes jonge kinderen hoorden uitleg over avondmaal, symbolen, vergeving en leerden het Onze Vader.

 


Doopcatechese

Drie jonge mensen volgen op zondag na de kerkdienst, eens of twee keer per maand, catechese over het geloof. Waar gaat het eigenlijk over? Waarom is er zoiets als een kerk, wat doen we daar en waarom?

 

Belijdeniscatechisatie

Het gaat over de belangrijkste pijlers van de kerk, o.a aan de hand van de geloofsbelijdenis. Hoe komen we aan de bijbel? En wat is nu eigenlijk de bedoeling van dat alles? Wat heeft het met je gewone leven te maken? Verder leren we welke wijsheid verborgen ligt in de vormen van de kerkdienst, en in de feesten van het kerkelijk jaar. En natuurlijk kun je je vragen kwijt. Of overal een antwoord op is - dat moeten we nog maar eens zien. Soms zijn vragen trouwens veel beter voor een mens: dan blijf je tenminste in beweging.
Ook als je nog niet weet of je belijdenis wilt doen, of je hebt het al gedaan maar je vindt het fijn om meer te leren over de bijbel en het geloof en daar met andere jongeren over te praten, ben je hartelijk welkom. Je eigen vragen kunnen natuurlijk ook aan bod komen. 
Stuur een mailtje naar ds. Vonkeman () of bel even: 023-8223720.

 
terug