Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

Bijbelkring & Gespreksgroepen

Wegens corona zullen we voorlopig nog niet met de 55+ groep bij elkaar kunnen komen. Dat zult u ondertussen ook wel begrepen hebben. De leeftijd en de gezondheid maken de deelnemers te kwetsbaar om in een kleine zaal bij elkaar te komen. Als de situatie verandert, dan bekijken we het natuurlijk weer opnieuw. Wellicht is er wel belangstelling om met een kleinere groep (max. 6) een bijbelkring te volgen, op maandag of woensdagavond. Of op een ochtend. Ook internetbijeenkomsten zijn mogelijk, bv. vooraf een video bekijken en dan per Teams, Zoom of Skype met een aantal mensen bespreken. Jean-Jacques Suurmond moest de laatste van de Openbaringen bijbelkring door de lockdown afzeggen. Als er voldoende belangstelling voor is, dan wil hij deze wel alsnog houden. Wellicht kunnen we in de kerkzaal terecht als iedereen weer mee wil doen. Laat even weten aan ds. Vonkeman als je misschien aan een van deze mogelijkheden wilt deelnemen. Dan gaan we e.a. organiseren.


 


Gespreksgroep 30+

Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils.
Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus.
Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw. (mariekewesthoff@hotmail.com)


 


Groene kerk


Het komende seizoen zal de werkgroep ‘groene kerk’ in de Dorpskerk en in het Kruispunt een aantal bijeenkomsten organiseren rond een duurzame levensstijl. Nadere info volgt.

 


Meer informatie

Voor al deze activiteiten: nadere inlichtingen en opgave bij Ds. Marianne Vonkeman, tel 023-8223720, of per mail: mariannevonkeman@gmail.com.

 
terug