Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

Uit het pastoraal beraad

In het overleg met de wijkouderlingen en wijkcoördinators hebben we geconstateerd dat de samenhang van onze gemeente wel wat versterking zou kunnen gebruiken. Doordat steeds meer mensen geen kinderen meer thuis hebben, zijn ze ook vaker een weekend weg. Soms zorg voor ouders, soms bezoek aan (klein)kinderen, op de camping of op reis. Dat maakt dat men elkaar mist op die zondagen dat er tijd is voor kerkbezoek. Vandaar dat we willen proberen om weer een paar keer doordeweekse ontmoetingen te organiseren. Zoals vroeger het groothuisbezoek. Een avondje om in kleinere kring samen door te praten over leven en geloof. Mocht je denken: hé, dat is wel wat voor mij, en/of je zou je huis ervoor beschikbaar willen stellen, laat het even weten aan Lieke van Beek: . En natuurlijk is de beste manier om je verbonden te voelen met de kerk: zelf actief zijn.


 


Bijbelkring


We gaan in totaal vier woensdagavonden op weg met Abraham en bespreken een paar lastige bijbelgedeelten: het verhaal van Sodom en Gomorra en het offer van Izaäk. We gebruiken hierbij één van de Lev-cahiers, die op een joodse manier de bijbel uitlegt. We komen nog drie keer bij elkaar: 16 oktober, 13 november, 11 december. Aanvang 19.30 uur, leiding ds. Vonkeman.


 


Gespreksgroep 55+

Deze komt de eerste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar: op 5 november en 3 december. Aanvang 10.15 uur. Het is een gespreksgroep voor meestal ouderen, o.l.v. ds. Vonkeman. Je kunt ook gewoon een keer aanschuiven. Op 5 november staan we stil bij het jaarthema: ‘een groene kerk’. We bekijken een filmpje en bespreken één van de scheppingspsalmen.


 

Gespreksgroep 30+

Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils.
Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus.
Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw. ()


 


Kom tot rust met meditatie


Na een aantal geslaagde meditatie-avonden het vorig seizoen bieden wij dit najaar weer een serie avonden aan. Het wordt begeleid door Inez Linthorst, die zichzelf ‘een eeuwige beginneling in meditatie’ noemt. Er wordt o.a. gewerkt met ‘onze aandacht’, begeleide meditatie, het ontspannen van de ademhaling, het herhalen van een meditatief woord, het tot rust komen in jezelf en bij God. Elke keer stil zijn is nieuw! Data: 14 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december. De avonden worden in het Kruispunt gehouden en zijn open voor belangstellenden uit de omgeving, al dan niet kerkelijk. Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.15 uur binnenlopen met thee. Het eindigt om 21.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgeven bij Inez Linthorst (). Je kunt ook later instromen of één keer meedoen om te proeven!


 


Workshop sacrale dans


Elke tweede zaterdagochtend van de maand kun je van 10.00-12.00 uur in het Kruispunt op een andere manier mediteren: met sacrale dans. Het is bewegen in een kring, met rustige en eenvoudige steeds herhalende passen, op muziek uit alle windstreken. Iedereen van alle leeftijden, man of vrouw, kerkelijk of niet kerkelijk, kan mee dansen. Danservaring is niet nodig. Het wordt geleid door Corine Zwaan, zij is bevoegd docente sacrale dans. Data: 12 oktober, 9 november en 14 december. Je betaalt € 12,50 bijdrage per keer (incl. koffie en thee) en kunt ook gratis een keertje uitproberen. Aanmelden en inlichtingen bij .

 


Groene kerk

Het komende seizoen zal de werkgroep ‘groene kerk’ in de Dorpskerk en in het Kruispunt een aantal bijeenkomsten organiseren rond een duurzame levensstijl. Nadere info volgt.


 


Kloosterweekend (volgeboekt)

Het kloosterweekend in Lioba a.s. september is inmiddels volgeboekt. Mocht je graag eens zo’n weekend meemaken maar was je nu te laat, geef je dan alvast op als belangstellende voor volgend jaar bij ds. Polderman of ds. Vonkeman.


 


Israëlreis 2020


Je kunt je nog opgeven voor de inspiratiereis naar Israël. Het is van 18-25 maart 2020, onder begeleiding van een Nederlandse gids en kost rond de €1700, all-in. Meer info bij ds. Vonkeman.


 


Pelgrimstocht Santiago

De bus- en wandelreis naar Santiago voor senioren, die in september vanuit de KBO/PCOB wordt georganiseerd, is zwaar overtekend. Daarom zal er een tweede reis in mei 2020 gepland worden. Enkelen van u hadden belangstelling, maar konden in september niet mee. Er is dus nog een kans, maar wees er snel bij. Kijk op de website van VNB voor verdere gegevens, of stuur een mailtje naar Marianne Vonkeman.


 


Meer informatie

Voor al deze activiteiten: nadere inlichtingen en opgave bij Ds. Marianne Vonkeman, tel 023-8223720, of per mail: .

 
terug