Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

Liturgiegroep

Toen het nieuwe liedboek werd ingevoerd, is de bestaande liturgiegroep gestopt. We besloten de vorm van de kerkdienst voorlopig hetzelfde te houden omdat er zoveel nieuwe liederen moesten worden aangeleerd. Maar nu wordt het tijd om weer eens samen te kijken wat we doen op zondagmorgen, en of we daar iets meer afwisseling in willen of kunnen aanbrengen. Graag onderzoek ik dat met gemeenteleden die daar ook belangstelling voor hebben. Hoe vaak en voor hoelang we bij elkaar blijven komen, spreken we samen af. Misschien zijn er sommigen die alleen een eerste keer mee willen maken om hun gedachten en ervaringen hierover te delen. Dat kan ook. Meld je aan bij ds. Vonkeman, dan krijg je een datumprikker na de zomer. De eerste keer waarschijnlijk na een dienst op zondag.


 


Uit het pastoraal beraad

In het overleg met de wijkouderlingen en wijkcoördinators hebben we geconstateerd dat de samenhang van onze gemeente wel wat versterking zou kunnen gebruiken. Doordat steeds meer mensen geen kinderen meer thuis hebben, zijn ze ook vaker een weekend weg. Soms zorg voor ouders, soms bezoek aan (klein)kinderen, op de camping of op reis. Dat maakt dat men elkaar mist op die zondagen dat er tijd is voor kerkbezoek. Vandaar dat we willen proberen om weer een paar keer doordeweekse ontmoetingen te organiseren. Zoals vroeger het groothuisbezoek. Een avondje om in kleinere kring samen door te praten over leven en geloof. Mocht je denken: hé, dat is wel wat voor mij, en/of je zou je huis ervoor beschikbaar willen stellen, laat het even weten aan Lieke van Beek: . En natuurlijk is de beste manier om je verbonden te voelen met de kerk: zelf actief zijn.


 


Gespreksgroep 55+

Deze kring heeft haar laatste bijeenkomst begin mei gehad. Na de zomer beginnen we weer.


 

Gespreksgroep 30+

Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils.
Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus.
Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw. ()


 


Kloosterweekend (volgeboekt)

Het kloosterweekend in Lioba a.s. september is inmiddels volgeboekt. Mocht je graag eens zo’n weekend meemaken maar was je nu te laat, geef je dan alvast op als belangstellende voor volgend jaar bij ds. Polderman of ds. Vonkeman.


 


Israëlreis 2020

De reis zal van 18-25 maart 2020 zijn (dan is het weer gunstig) en rond de €1700 euro p.p. kosten, afhangend van het aantal deelnemers. Inmiddels hebben zich al een aantal mensen opgegeven. Met 15-20 deelnemers gaat de reis zeker door, dus verspreid het nieuws. Een uitstekende Nederlandse reisgids begeleidt ons. Zij woont in Jeruzalem en brengt de situatie van Joden en Palestijnen evenwichtig in beeld. Op zondag 16 juni zal in de Dorpskerk te Santpoort na afloop van de dienst en de koffie (rond half 12) een informatiebijeenkomst zijn. Daar zal ds. Vonkeman o.a. de korte film laten zien van de reis die zij zelf vorig jaar maakte. Ook het dagprogramma is dan bekend. Weet je nu al dat je belangstelling hebt, stuur een mail naar . Dan kom je op een mailinglijst.


 


Pelgrimstocht Santiago

De bus- en wandelreis naar Santiago voor senioren, die in september vanuit de KBO/PCOB wordt georganiseerd, is zwaar overtekend. Daarom zal er een tweede reis in mei 2020 gepland worden. Enkelen van u hadden belangstelling, maar konden in september niet mee. Er is dus nog een kans, maar wees er snel bij. Kijk op de website van VNB voor verdere gegevens, of stuur een mailtje naar Marianne Vonkeman.


 


Meer informatie

Voor al deze activiteiten: nadere inlichtingen en opgave bij Ds. Marianne Vonkeman, tel 023-8223720, of per mail: .

 
terug