Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

I.v.m. het coronavirus is het Kruispunt gesloten. Activiteiten gaan tot nader order niet door.

 

Uit het pastoraal beraad

In het overleg met de wijkouderlingen en wijkcoördinators hebben we geconstateerd dat de samenhang van onze gemeente wel wat versterking zou kunnen gebruiken. Doordat steeds meer mensen geen kinderen meer thuis hebben, zijn ze ook vaker een weekend weg. Soms zorg voor ouders, soms bezoek aan (klein)kinderen, op de camping of op reis. Dat maakt dat men elkaar mist op die zondagen dat er tijd is voor kerkbezoek. Vandaar dat we willen proberen om weer een paar keer doordeweekse ontmoetingen te organiseren. Zoals vroeger het groothuisbezoek. Een avondje om in kleinere kring samen door te praten over leven en geloof. Mocht je denken: hé, dat is wel wat voor mij, en/of je zou je huis ervoor beschikbaar willen stellen, laat het even weten aan Lieke van Beek: cornelievanbeek@hotmail.com. En natuurlijk is de beste manier om je verbonden te voelen met de kerk: zelf actief zijn.
 

 


Bijbelkring: Openbaring


Woensdag 1 april van 19.30 tot 21.30 uur is de laatste bijeenkomst van de kring over het bijbelboek van Openbaringen. Dit liturgische troostboek heeft de eeuwen door tot de verbeelding gesproken. Ds. Jean-Jacques Suurmond vertelt ervan en we praten met elkaar erover door.
 


Gespreksgroep 55+

Dinsdagmorgen 7 april is de volgende gespreksgroep van 10.15-11.30 uur. We bespreken dit voorjaar een werkboekje over: afstemmen op de Eeuwige, over onze levensreis met God. Inmiddels zijn er een paar nieuwe bezoekers bijgeschoven, daar zijn we blij mee. Ds. Vonkeman is de gespreksleider. Daarna komen we niet op 5 mei, maar wel op 12 mei bij elkaar.


 

Gespreksgroep 30+

Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils.
Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus.
Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw. (mariekewesthoff@hotmail.com)


 


Meditatie in 40-dagentijd


Op maandag 30 maart om 19.30 uur biedt Simone Blom weer een creatieve workshop aan rond het 40-dagen thema: Sta op! Daar moet je je wel even voor aanmelden i.v.m. de materialen.


 


Sacred dance


‘Mediteren met het hele lijf’, o.l.v. Corine Zwaan, elke tweede zaterdag van de maand. Kosten: 12,50 euro per keer (eerste keer gratis proberen). Om half 10 is er koffie, 10 uur beginnen, tot 12 uur. Komende keer is op 11 april. 


Groene kerk


Het komende seizoen zal de werkgroep ‘groene kerk’ in de Dorpskerk en in het Kruispunt een aantal bijeenkomsten organiseren rond een duurzame levensstijl. Nadere info volgt.

 


Kloosterweekend (volgeboekt)

Het kloosterweekend in Lioba a.s. september is inmiddels volgeboekt. Mocht je graag eens zo’n weekend meemaken maar was je nu te laat, geef je dan alvast op als belangstellende voor volgend jaar bij ds. Polderman of ds. Vonkeman.


 


Pelgrimstocht Santiago

De bus- en wandelreis naar Santiago voor senioren, die in september 2019 vanuit de KBO/PCOB werd georganiseerd, was zwaar overtekend. Daarom zal er een tweede reis in mei 2020 gepland worden. Enkelen van u hadden belangstelling, maar konden in september niet mee. Er is dus nog een kans, maar wees er snel bij. Kijk op de website van VNB voor verdere gegevens, of stuur een mailtje naar Marianne Vonkeman.


 


Meer informatie

Voor al deze activiteiten: nadere inlichtingen en opgave bij Ds. Marianne Vonkeman, tel 023-8223720, of per mail: mariannevonkeman@gmail.com.

 
terug