Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

Uit het pastoraal beraad

In het overleg met de wijkouderlingen en wijkcoördinators hebben we geconstateerd dat de samenhang van onze gemeente wel wat versterking zou kunnen gebruiken. Doordat steeds meer mensen geen kinderen meer thuis hebben, zijn ze ook vaker een weekend weg. Soms zorg voor ouders, soms bezoek aan (klein)kinderen, op de camping of op reis. Dat maakt dat men elkaar mist op die zondagen dat er tijd is voor kerkbezoek. Vandaar dat we willen proberen om weer een paar keer doordeweekse ontmoetingen te organiseren. Zoals vroeger het groothuisbezoek. Een avondje om in kleinere kring samen door te praten over leven en geloof. Mocht je denken: hé, dat is wel wat voor mij, en/of je zou je huis ervoor beschikbaar willen stellen, laat het even weten aan Lieke van Beek: . En natuurlijk is de beste manier om je verbonden te voelen met de kerk: zelf actief zijn.
 

 


Bijbelkring: Openbaring


Maarten Luther kon er niet veel mee, met het Bijbelboek Openbaring. ‘Daarin staat dat je zalig bent als je je houdt aan wat erin gezegd wordt, maar niemand snapt wat er eigenlijk gezegd wordt’. Dit zal iedereen wel aan kunnen voelen die het boek openslaat. Eruit rollen zegels, trompetten, schalen, een zevenkoppig beest uit de zee, een draak die op aarde wordt gesmeten, een vrouw met de maan onder haar voeten, een duizendjarig rijk en nog veel meer raadselachtige dingen. En dat alles in een wolk van rampspoed en ellende. Toch heeft Openbaring door de eeuwen heen veel invloed uitgeoefend op het geloof en de cultuur. Denk alleen maar aan de gespannen eindtijdverwachting die veel bewegingen heeft geïnspireerd, tot en met het gezin dat laatst gevonden werd in Ruinerwold. Afgesloten van de buitenwereld wachtten ze op het einde der tijden. Onder leiding van Jean-Jacques Suurmond zullen we bij dit laatste boek van de Bijbel drie avonden stilstaan: op woensdag 12 februari, 11 maart en 1 april. Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur.


 


Gespreksgroep 55+

Dinsdagmorgen 3 maart is de volgende gespreksgroep van 10.15-11.30 uur. We bespreken bijbelverhalen en thema’s onder leiding van ds. Vonkeman.


 

Gespreksgroep 30+

Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils.
Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus.
Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw. ()


 


Meditatie in 40-dagentijd


De meditatiekring o.l.v. Inez stopt, met veel dank aan Inez. Zoals we al vaker hebben gedaan, zal er in de 40-dagen (op maandag 2, 9, 16 en 23 maart) van 19.30-20.00 uur een korte stiltevesper zijn, omlijst met Taizemuziek en begeleid door Bart Kaptein en ds. Marianne Vonkeman, in de kerkzaal van het Kruispunt. Op maandag 30 maart biedt Simone Blom weer een creatieve workshop aan rond een 40-dagen thema. Daar moet je je wel even voor aanmelden i.v.m. de materialen.






 


Sacred dance


‘Mediteren met het hele lijf’, o.l.v. Corine Zwaan, zaterdag 14 maart en elke tweede zaterdag van de maand. Kosten: 12,50 euro per keer (eerste keer gratis proberen). Om half 10 is er koffie, 10 uur beginnen, tot 12 uur.











 


Groene kerk


Het komende seizoen zal de werkgroep ‘groene kerk’ in de Dorpskerk en in het Kruispunt een aantal bijeenkomsten organiseren rond een duurzame levensstijl. Nadere info volgt.









 


Kloosterweekend (volgeboekt)

Het kloosterweekend in Lioba a.s. september is inmiddels volgeboekt. Mocht je graag eens zo’n weekend meemaken maar was je nu te laat, geef je dan alvast op als belangstellende voor volgend jaar bij ds. Polderman of ds. Vonkeman.


 


Pelgrimstocht Santiago

De bus- en wandelreis naar Santiago voor senioren, die in september 2019 vanuit de KBO/PCOB werd georganiseerd, was zwaar overtekend. Daarom zal er een tweede reis in mei 2020 gepland worden. Enkelen van u hadden belangstelling, maar konden in september niet mee. Er is dus nog een kans, maar wees er snel bij. Kijk op de website van VNB voor verdere gegevens, of stuur een mailtje naar Marianne Vonkeman.


 


Meer informatie

Voor al deze activiteiten: nadere inlichtingen en opgave bij Ds. Marianne Vonkeman, tel 023-8223720, of per mail: .

 
terug