Wijkkerkenraad Wijkkerkenraad

De leden van de Wijkkerkenraad (WK) van de Dorpskerk in Santpoort zijn verantwoordelijk voor het beleid van onze wijkgemeente. De WK komt ongeveer één keer per maand bij elkaar. Alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) maken deel uit van de WK, maar enkele van hen zijn ontslagen van de verplichting om de vergaderingen bij te wonen.

De leden van het moderamen, de ‘kleine kerkenraad’, dragen namens de WK zorg voor het dagelijkse bestuur. Ook bereidt het moderamen de vergaderingen van de WK voor.

Onder de paraplu van de WK functioneren een aantal werk- en taakgroepen. In totaal dragen zo’n 100 vrijwilligers binnen de Dorpskerkgemeente regelmatig hun steentje bij.
terug