Kerkbalans is de naam van de jaarlijkse geldwervings-actie van de kerken in Nederland. Bij deze actie wordt de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

lees meer »
 
Hoe komt de kerk aan zijn geld?

Hoe komt de kerk aan zijn geld?

De kerk en de diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.

lees meer »
 
Wees nalatig!

Wees nalatig!

Nalaten is iets niet doen. Behalve in testamenten, daarin is nalaten een daad. Over dit onderwerp zullen vooral de oudere gemeenteleden waarschijnlijk weleens nadenken. In vroegere tijden kwam het heel vaak voor dat men in een testament de kerk met . . .

lees meer »
 
De Diaconie is een ANBI De Diaconie is een ANBI

Giften aan de 'Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 

lees meer »
 
De Kerk is een ANBI De Kerk is een ANBI

Giften aan de 'Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de kerk een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 

lees meer »
 
Begrotingen 2019 Begrotingen 2019

De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen 2019 van de Kerk en van de Diaconie voorlopig vastgesteld. Deze stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de penningmeester van de Kerk () respectievelijk de Diaconie ().
U heeft de gelegenheid tot 1 januari om uw oordeel over deze begrotingen te geven. Daarna zullen deze definitief worden vastgesteld.
 

 
Voor hetzelfde geld geeft u meer !

Voor hetzelfde geld geeft u meer !

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost!

lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen

Bedragen die u via de collectezak geeft kunnen voor de Belastingdienst niet als gift meetellen; u kunt ze immers niet aantonen. Maar wanneer u geen geld geeft, maar collectebonnen koopt en die zondags in de collecte doet, dan ligt het anders. Ook deze bedragen zijn dan wel als gift aftrekbaar. Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €12,50 over te maken op bankrekening NL 37 INGB 0000 119 246 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden “collectebonnen” en ook uw adres erbij. Meestal worden de bonnen dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.