Activiteiten

Op deze pagina vindt u alle informatie over activiteiten in de Dorpskerk en het Kruispunt. U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden via ds. Polderman, ds. Zuidema of ds. Van den Berg.
 
Lees meer >>
 

Pastoraat, jong en oud

Pastoraat is een mooi woord voor het naar elkaar omzien. Alle gemeenteleden hebben daarin een taak, samen met de bezoekgroepen, ouderlingen en predikanten.

Activiteiten voor ouderen

Activiteiten die speciaal gericht zijn op de ouderen onder ons staan hier beschreven.

Alles voor de jeugd ...

... staat op hun speciale pagina.

Liturgie werkgroep

De werkgroep Liturgie houdt zich bezig met alle vragen die samenhangen met de gang van zaken bij de zondagse eredienst en andere vieringen. Ze geeft daarover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de kerkenraad. Heeft u een opmerking, compliment of klacht? laat het ons weten.

Dorpskerk-Cantorij

Samen zingen verbindt mensen. In woorden en muziek ervaar je wat er in je leeft, kun je jezelf en de ander ontmoeten.
De Cantorij van de Dorpskerk is een koor met een vaste kern en . . . .
Lees meer 

Voorzanggroep

De voorzanggroep is opgezet om de gemeente te ondersteunen in het zingen van nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek.
Lees meer 

Soep en spirit

Samen eten en praten over een thema wat je aanspreekt. Of je nu een kerkelijke of onkerkelijke achtergrond hebt. Dat is de formule van Soep en Spirit. Inmiddels zijn er al diverse avonden geweest. Er is zelfs een kleine wachtlijst. Wilt u ook uw huis eens ter beschikking stellen of wilt u aan zo’n groep meedoen, laat u dat dan even weten aan Foka Oosterhuis (0235381493).

Liturgisch bloemschikken

Bloemen spreken, als het ware, een taal waar woorden niet kunnen reiken. Een taal die het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur en vorm kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is.
Lees meer 

Autorijdienst

Voor wie niet in staat is op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, is er de Autorijdienst.
Aarzel niet om er gebruik van te maken! (of om u als chauffeur aan te bieden!)

Voor Santpoort-Noord kunt u contact opnemen met Jan Bothof, tel. 06-49413571 en 
voor Santpoort-Zuid kunt u contact opnemen met Jan Morren, tel. 023-5384366.