Actie Kerkbalans 2024

Op 16 februari is dit de tussenstand:


Wat kunnen we concluderen?

- 63% van iedereen die is aangeschreven heeft een toezegging en bijdrage gedaan.
- van circa 150 adressen moeten we nog een reactie ontvangen.
- het toegezegde totaalbedrag is bijna €78.000. Op de begroting van dit jaar is €90.000 opgenomen.

Het College van Kerkrentmeesters is blij met deze financiele ondersteuning van het kerkenwerk. Het ziet er naar uit dat we het begrote bedrag gaan halen. De ontwikkeling van de vaste vrijwillige bijdragen blijft onverminderd zorgelijk, nog maar 4 jaar geleden werd er 30% meer gegeven.

Wilt u meer weten over de belastingvoordelen van het aangaan van een meerjarige schenkingsovereenkomst met de kerk?. --> kijkt u dan hier.
Wilt u de kerkbalansinformatie nog een keer nalezen?  Klik hier voor de brief.
We zijn blij dat dit jaar inmiddels bijna 65% van alle leden via het internet zijn toezegging in wil vullen. Doet u nog niet mee via het internet? Mail uw adresgegevens en dan krijgt u volgend jaar (2025) ook een e-mail met het verzoek uw bijdrage in te vullen. 

Hoe komt de kerk aan zijn geld?

De Kerk en de Diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.
Lees meer 

Voor hetzelfde geld geeft u meer !

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost!
Lees meer 

De Diaconie is een ANBI

Giften aan de 'Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
Lees meer 

De Kerk is een ANBI

Giften aan de 'Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de kerk een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
Lees meer 

Wees nalatig!

Nalaten is iets niet doen. Behalve in testamenten, daarin is nalaten een daad. Over dit onderwerp zullen vooral de oudere gemeenteleden waarschijnlijk weleens nadenken. In vroegere tijden kwam het heel vaak voor dat men in een testament de kerk met . . .
Lees meer 

Collectebonnen

Bedragen die u via de collectezak geeft kunnen voor de Belastingdienst niet als gift meetellen; u kunt ze immers niet aantonen. Maar wanneer u geen geld geeft, maar collectebonnen koopt en die zondags in de collecte doet, dan ligt het anders. Ook deze bedragen zijn dan wel als gift aftrekbaar. Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden “collectebonnen” en ook uw adres erbij. Meestal worden de bonnen dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.