Welkom in de Dorpskerk! Welkom in de Dorpskerk!

In de Dorpskerk huist een hechte gemeente. Een gemeente waarin mensen trouw naar elkaar omzien, waar mensen op zondag, maar ook door de week elkaar ontmoeten in allerlei activiteiten. Kom gerust eens langs in het prachtige gebouw waar je vanzelf van stil wordt, al was het alleen maar door die schitterende ramen. De Dorpskerk is er ook voor u!  We zien u graag!!Ds. Gilda Polderman is in de regel op maandag en donderdag in Santpoort. Zij is bereikbaar via 023-5834656 of 06-43715888
E-mailadres: gildapolderman@planet.nl 

 

lees meer »
 
Dominee Gilda Polderman Dominee Gilda Polderman
Dominee Gilda Polderman is een Zeeuwse van geboorte. Ze komt uit Meliskerke (Walcheren), uit een gezin met vijf dochters.
Na de Pedagogische Academie is zij Theologie gaan studeren aan de VU te Amsterdam. Met haar toenmalige man kreeg zij drie kinderen: een jongen en twee meisjes. Ze werd predikant in Kamerik. Eerder deed zij die ervaring op met de kerk van Woerden.
Haar kinderen zijn inmiddels het huis uit. Ze heeft een nieuwe partner gevonden (Menno), die werkzaam is in de stad Groningen. Inmiddels hebben ze een gezamenlijk huis betrokken in Haarlem.
Gilda's grote interesse in mensen, in hun zoektocht naar antwoorden op de vragen die het leven oproept en het mogen meelopen op een stukje van hun levensweg zijn voor haar de drijfveren van haar predikantschap.
Zij zegt zelf: “Van harte hoop ik dat de drempel om mij te benaderen laag is, en u mij wil toelaten in uw leven wanneer dat nodig is. Ik deel graag in de vreugdevolle momenten, maar ik wil er vooral voor u zijn in tijden van verdriet, moeite en zorg, en hoop dat ik dan samen met u kan zoeken naar wegen om het leven weer aan te kunnen gaan”.