Hoe komt de kerk aan zijn geld?

Voor speciale projecten doen Kerk en Diaconie ook een beroep op fondsen.
Zo betalen Kerk en Diaconie de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten, gebouwen en de medewerkers: dominees, koster, organisten.
De kerk wordt niet gesubsidieerd door de overheid.

Wilt u een gift geven? Dat stellen we uiteraard zeer op prijs. U kunt hier de IBAN-nummers van de Kerk (bij de kop 'College van Kerkrentmeesters) en de Diaconie vinden.
Bij voorbaat hartelijk dank!
terug