Van de Diaconie maart Van de Diaconie maart

De opbrengsten van de collecten in februari:

  Dorpskerk Kruispunt
Docenten voor Afrika 158,05 126,40
Catechese en Educatie 91,22 70,35
Kerk in Actie - Noodhulp 78,30 95,45
Kerk in Actie - Missionair 70,00 80,05
Kerk 309,25 287,15
Diaconie - HA Hofstede - 31,50
                                                                         
De Diaconie mocht een gift van € 120,00 ontvangen van NN als dank voor de trouwe autodienst-chauffeurs.

Op de laatste diaconievergadering namen wij afscheid van Suzanne Hoorn en Bart Kaptein. Na jarenlange dienst mogen zij van hun vrije tijd genieten. Wij hebben ze hartelijk bedankt voor hun trouwe dienst. Tegelijkertijd mochten wij twee nieuwe diakenen welkom heten. Dat zijn Joke de Jong en Roland Groenevelt. Fijn dat er mensen zijn om dit werk in onze kerkelijke gemeenschap te mogen en te willen vervullen.
De nieuwe secretaris wordt Heine Wagenaar en Jan Bothof wordt met algemene stemmen tot Diaconaal Rentmeester benoemd.

Gelezen voor u, uit “Een nieuw begin:
Ook enkele mannen nemen deel in het spaar- en leenprogramma. Eén van hen zei: Het is heel speciaal dat er mensen zijn die zo ver van hier wonen en die toch om ons geven. Dat maakt ons heel gelukkig. Die opmerking gaf mij een wonderlijk gevoel van ontroering, verwondering en trots. Wat is dat toch met de liefde van God, dat wij die door Jezus Christus mogen delen met mensen die wij niet eens persoonlijk kennen?

De spaardoosjes zijn weer uitgereikt voor de vastentijd. De kaarten voor de Paasgroeten worden u binnenkort aangeboden. Met voor velen een boodschap van “Er is een nieuw begin”.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 

 
Van de Diaconie februari Van de Diaconie februari

De opbrengst van de collecten in de maand januari:

  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 207,70 165,65
Kerk 408,52 281,22
Oecumene 81,95 102,90
JOP 158,89 110,85
KiA Steun Vrouwen in Ghana 158,88  

 Namens de Diaconie, Hans Kosters

 
Diaconie Diaconie

Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.

 
Van de Diaconie Van de Diaconie

Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.