Van de Diaconie juli Van de Diaconie juli
De opbrengsten van de collecten in mei:
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk in Actie 130,80 96,55
Jeugdwerk PKN 67,57 64,60
Diaconie 227,20 175,50
Diaconie HA Hofstede -- 76,05
Kerk 328,88 350,61

Gift aan de Diaconie van NN € 25,--
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
Van de Diaconie juni Van de Diaconie juni
De opbrengsten van de collecten in april:
  Dorpskerk Kruispunt
ZWO projecten 245,45 308,95
Noodhulp Mozambique 170,95 218,35
Diaconie 137,46 217,30
Kerk 513,68 357,16
Spaarbusjes 40dagentijd 195,37 196,12

Alle gevers hartelijk dank.

N.a.v. het stukje in de laatste KerkOnderweg nr. 4 heeft een gemeentelid zich gemeld om te zien of hij iets voor één van de statushouders kan betekenen. Voorts zijn er enkele gemeenteleden die uit zichzelf al een goed contact hebben met een statushouder. Het is allemaal nog zoeken, maar er gebeurt iets. Moge dit alles tot zegen zijn.
Op 16 juni a.s. zijn de diaconale collecten bestemd voor World Servants. Johan Hennipman, één van de vrijwilligers aan dit goede doel geeft of heeft reeds een korte toelichting gegeven over het werk dat hij en andere vrijwilligers doen voor anderen in de derde wereld.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
 
Van de Diaconie mei Van de Diaconie mei

De opbrengsten van de collecten in maart:

  Dorpskerk Kruispunt
ZWO 266,64 205,56
Kerk in Actie 135,22 92,00
Missionair Werk 61,42 71,50
Diaconie -- 203,30
Kerk 343,70 414,62


De Diaconie mocht een gift van € 25 ontvangen van NN en een gift van € 100 van mevr. B.
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Twee diakenen van het Kruispunt hebben een bezoek gebracht aan de statushouders die in Velserbroek wonen en twee diakenen van de Dorpskerk hebben een bezoek gebracht aan de statushouders die in Santpoort wonen. De bedoeling van de bezoeken was om te inventariseren, te onderzoeken, wat de kerken van Velserbroek en Santpoort voor de statushouders zouden kunnen betekenen. Het liefst zouden zij van iemand in onze gemeentes taalles ontvangen en wat persoonlijk contact. Dat kwam het sterkst naar voren. Andere wensen moeten wij zelf als Diaconie nog verder benoemen, uitzoeken en zien of wij daar iets mee kunnen.

Jaarrekening 2018
De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2018 voorlopig vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans zijn elders op onze website en tevens in het kerkblad van mei gepubliceerd. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de heer Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester ( Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de jaarrekening 4 juni a.s. definitief worden vastgesteld.

Met hartelijke groet, namens de Diaconie, Hans Kosters

 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.