Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Van de Diaconie februari Van de Diaconie februari
Beste mensen,

Een korte update …
De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
06 dec PKN - Kinderen betrekken bij diaconaat 125,00
13 dec Diaconie 70,00
20 dec PKN - Daarom Kerst  50,00
24 dec Diaconie 105,00
25 dec ZWO-project K 021262 230,00
                         
Voor de Kerk werd totaal € 580 ontvangen.

De opbrengsten van januari zijn op moment van schrijven nog niet bekend.
In januari ontving de Diaconie € 150 aan giften.
Tot op heden (3 februari) ontvingen wij voor onze Kerstactie ruim € 2.000.
Veel dank aan alle gevers voor uw steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
 
Van de Diaconie januari Van de Diaconie januari
Beste mensen,

In de kerstuitgave van ons kerkblad heeft geen vermelding van de collecteopbrengsten gestaan daarom nu een update;
Oktober    
4/10 Kerk & Israël € 105
11/10 Diaconie € 130
18/10 KiA-project Z 009087 € 105
25/10 Diaconie € 120
     
November    
1/11 KiA-project Z 009085 € 175
8/11 PKN-doorgaand €   75
15/11 Diaconie (Zeevarenden)  € 140
22/11 PKN-doorgaand  € 170
29/11 KiA-project K 021262 €   90

De opbrengsten van december waren op moment van schrijven bij mij nog niet bekend.

Zoals u ongetwijfeld weet worden de collecten deels in de zondagse dienst gedoneerd en een deel komt binnen via het online-collecteren en al deze opbrengsten worden 50/50 verdeeld tussen Kerk en Diaconie. Soms wordt er ook gedoneerd via het bankrekeningnummer van onze Diaconie t.b.v. de collecten en soms zelfs met vermelding van een specifiek doel. Dit alles proberen we zo correct mogelijk te administreren en de bedragen worden daarbij dan ook nog naar boven afgerond op 0 of 5 euro.

In oktober ontving de Diaconie ook nog € 100 aan giften voor ons mooie werk waaronder donaties aan diverse goede doelen. In november was dat € 40 en in december zelfs € 350.

In november hadden we ook de Dankdag voor Gewas en Arbeid en daarbij hebben we niet alleen goederen ingezameld ten behoeve van de Voedselbank Velsen maar er kon ook geld via onze Diaconie gedoneerd worden voor dit doel. Hiervoor ontvingen wij het bijzonder mooie bedrag van in totaal € 1.931.

Voor de ontvangst van al deze mooie bedragen wil de Diaconie u hartelijk danken en dat natuurlijk ook namens de vele doelen die we met uw hulp konden doneren.

In december heeft u bij het speciale kerstnummer van KerkOnderweg ook weer onze oproep ontvangen om te doneren voor onze jaarlijkse Kerstactie. Dit jaar zijn de vier doelen Voedselbank Velsen, Stem in de Stad Haarlem, Mercy Ships en Sheltersuit. Tot op heden (7 januari) ontvingen wij bijna € 1.200. Al een mooi bedrag maar in vergelijking met de opbrengst van onze kerstactie een jaar geleden is dat toch ruim minder dan de helft. Hiervoor zijn mogelijk een paar redenen, te weten; géén acceptgiro meer maar zelf een bankoverschrijving doen naar onze rekening, online doneren is misschien voor velen toch geen makkelijke opgave, er is kort geleden (zie hierboven) al erg veel gedoneerd voor de Voedselbank ….

Hiermee neem ik de vrijheid om u toch nogmaals vriendelijk te verzoeken een donatie te doen voor onze Kerstactie. Dat kan door een bedrag over te maken naar ons rekeningnummer NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Kerstactie.

Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde instellingen te steunen. Helpt u mee?

Rest mij u een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe te wensen!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
 
Van de Diaconie december Van de Diaconie december
De Diaconie vraagt U om een financiële bijdrage voor onze Kerstactie.

De opbrengst is gedeeltelijk weer bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.

 


Dit jaar vragen wij uw bijdrage ook voor de volgende twee doelen:

Mercy Shipsgelooft dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers (zonder salaris en betalend voor hun eigen inwoning), maken ze door operaties en trainingen, chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.

 

Sheltersuit, een jas met aanritsbare slaapzak, wordt o.a. gemaakt door statushouders en in sociale werkplaatsen. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook op Lesbos, in Calais, Afghanistan, Syrië en zelfs New York,
worden de jassen via lokale organisaties zoals het Leger des Heils uitgedeeld
aan daklozen en vluchtelingen. Met uw hulp is Stichting Sheltersuit in staat om meer warmte en onderdak te verspreiden.Meer informatie over deze organisaties vindt u op de volgende websites:
voedselbankvelsen.nl
stemindestad.nl
mercyships.nl
sheltersuit.com/nl


Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde instellingen te steunen. Helpt u mee?

U kunt uw giften overmaken naar NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gem. Santpoort – Velserbroek’ o.v.v. Kerstactie. U kunt ook de QR-code scannen en daarmee snel en eenvoudig via iDeal doneren.
De diakenen wensen U gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Namens deze, Jan Bothof

 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.