Diaconie

Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund.
 
Lees meer >>
 
Lees meer 

Werkgroep 'Kerk in Actie'

De werkgroep Kerk in Actie Santpoort-Velserbroek heeft als doel om zaken op het gebied van zending, werelddiaconaat en kinderen in de knel onder de aandacht van de gemeente te brengen.
 
Lees meer >>
 
Lees meer 

Van de Diaconie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliceerd in het kerkblad en op deze website.
 
Lees meer >>
 
Lees meer 

ANBI

Giften aan de 'Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is.
 
Lees meer >>