Van de Diaconie Februari

Beste mensen,
De collecten in december hebben het volgende opgebracht:
  3 dec. Kerk in Actie project Z 000094 €   230,05
10 dec. Kerk in Actie project Z 021262 €   167,10
17 dec. PKN / Binnenlands Diaconaat €   253,05
24 dec. PKN / Kinderen en Jongeren €   152,77
24 dec. Diaconie (Dorpskerk) €   118,10
24 dec. KerstChallenge (Kruispunt) €   195,45
25 dec. Kerk in Actie project Z 021262 €   282,27
31 dec. Diaconie €   124,90
  
Daarnaast is via Bank nog € 267,50 ontvangen en dit bedrag wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 1.386,37 ontvangen.

De collecten in januari hebben het volgende opgebracht:
  7 jan. Diaconie - KiA Israël en Gaza €   308,85
14 jan. PKN / Binnenlands Diaconaat €   186,90
21 jan. Diaconie €   181,20
28 jan. PKN / Jonge Generaties €   144,00
                  
Daarnaast is via Bank nog € 35,00 ontvangen en dit bedrag wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 584,30 ontvangen.

Kerstactie
De jaarlijkse kerstactie van onze Diaconie heeft tot op het moment van dit schrijven (18 feb.) € 2.317,00 opgebracht en daarmee lijkt deze actie nu ten einde. De opbrengst is minder dan in voorgaande jaren maar daarom niet minder dank voor uw aller bijdragen!
De Voedselbank in Velsen, Stem in de Stad in Haarlem en Stichting Hart voor Kinderen zullen ongetwijfeld blij zijn met onze donatie.
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof

Van de Diaconie Januari

Beste mensen,

De collecten hebben in november het volgende opgebracht:
5 nov. Diaconie €  191,25
12 nov. Kerk in Actie Project Z 021262 €  214,05
19 nov. Diaconie - Santpoort Helpt Madras €  185,60
26 nov. PKN / Pastoraat €  303,75
                                       
Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 115,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de bovenstaande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 712,67 ontvangen.

Kerstactie
De jaarlijkse kerstactie van de Diaconie heeft tot op het moment van dit schrijven (11 jan.) bijna € 2.100 opgebracht. Dat is aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren en daarom hiermee nogmaals onze oproep voor uw financiële bijdrage. Ter herinnering; de doelen voor dit jaar zijn zoals gebruikelijk de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.

Daarnaast doneren wij dit jaar ook aan Stichting Hart voor Kinderen.
Van harte aanbevolen!
U kunt uw giften overmaken naar NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. ‘Diaconie PG Santpoort-Velserbroek’ of gebruikmaken van deze QR-code.
Helpt u mee?
Namens de Diaconie, Jan Bothof

 


Ook van de DiaconieWe doen al wat natuurlijk. Want we hebben al deelkastjes bij de kerkgebouwen hangen. We hebben al een jaarlijkse inzameling rond de dankdag voor gewas en arbeid.
Maar . . . we willen nu ook de gelegenheid bieden om het hele jaar in te zamelen voor de Voedselbank.
In de kerk komt een mand te staan (in het Kruispunt staat die er al een paar weken).
Als de kerk open is kunt u daar uw bijdrage in kwijt. Zodra de mand vol is brengen we de inhoud naar de Voedselbank Velsen.
Dus wilt u iets extra’s doen voor de gezinnen die het moeilijk hebben, of heeft u nog iets in huis waar u een ander mee kunt helpen. Neem het dan gerust mee naar de kerk.

Namens de Diaconie, Heine Wagenaar

 

Van de Diaconie

Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
  Via de volgende toets kunt u ook eerdere artikelen inzien .....
 
Lees meer 

Diaconie

Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.