Van de Diaconie december Van de Diaconie december

Beste mensen,

De collecten hebben in oktober het volgende opgebracht;

3 oct PKN / Kerk & Israel  € 119,75
10 oct PKN / Jong Protestant € 136,30
17 oct KiA-project K 021262 € 149,60
25 + 31 oct Diaconie € 267,15

Voor de Kerk werd totaal € 732,73 ontvangen.

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bank-overschrijvingen.

Met een hartelijke groet, Jan BothofDankdag voor het gewas

Zaterdag 6 en zondag 7 november hebben we in de Dorpskerk in Santpoort en het Kruispunt in Velserbroek goederen en etenswaren ingezameld voor de Voedselbank. Steeds meer mensen kunnen niet rondkomen zonder hulp van de Voedselbank. Er is veel meer armoede dan wij weten!
Er is heel veel gebracht. Pasta's, sausen, kaas, houdbare melk, fruit en koek. Wasmiddelen, afwasmiddelen enz.
Ook is er geld voor dit doel overgemaakt naar de rekening van onze Diaconie, in totaal € 811,00. Een heel mooi bedrag!
De Diaconie wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken voor de grote opbrengst.
Ook namens de Voedselbank heel veel dank!
 

Alies Passchier

 

 
Van de Diaconie november Van de Diaconie november
Beste mensen,

De collecten hebben in september het volgende opgebracht;
5 sept KiA-project Z 009087 € 162,40
12 sept PKN / Missionair Werk € 162,15
19 sept Diaconie € 103,10
26 sept KiA-project Z 009085 € 105,70
            
Voor de Kerk werd totaal € 502,10 ontvangen.
In september is € 130 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor alle giften.
 
Met een hartelijke groet, Jan Bothof
 
Van de Diaconie oktober Van de Diaconie oktober
Beste mensen,

De collecten hebben in augustus het volgende opgebracht;
1 aug Diaconie  € 107,00
8 aug Diaconie  €   93,62
15 aug KiA-project Z 009085 €   88,77
22 aug Diaconie  €   93,93
29 aug Diaconie t.b.v. Noodhulp Haïti € 228,50

Voor de Kerk werd totaal € 513,22 ontvangen.
In augustus is € 100 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti
De collecte van 29 augustus was bestemd voor noodhulp in Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp behoeven. De mooie collecte-opbrengst in het Kruispunt en de Dorpskerk is € 228,50 en via de bank ontvingen we ook nog € 210,00 voor dit speciale doel. Het totale bedrag van € 438,50 zal gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA ( https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/ )

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bank-overschrijvingen.
Met een hartelijke groet, Jan Bothof


 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.