Van de Diaconie juni Van de Diaconie juni
Beste mensen,

De collecten hebben in april het volgende opgebracht;
april Diaconie € 373,25
4 april KiA-project Z 021262 € 155,00
25 april PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat €     2,50
Voor de Kerk werd totaal € 530,75 ontvangen.

In mei waren de collecte-opbrengsten;
mei Diaconie € 149,50
9 mei PKN-KiA/Noodhulp €   31,00
23 mei KiA-project Z 009085 € 296,70
30 mei PKN-KiA/Jong Protestant € 120,65
Voor de Kerk werd totaal € 597,85 ontvangen.

In april, mei en juni is € 295 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.
In juni heeft de Diaconie € 500 gedoneerd via Giro 555 / Kerk in Actie voor Noodhulp in het kader van ‘Samen in actie tegen corona’.


Rectificatie

Crematorium Project Helpende Handen India In het kader van de speciale diaconale collecte voor dit doel op 27 juni jl. t.b.v. Stichting Helpende Handen, vermeldden wij in het vorige kerkblad en ook in de vooraankondiging op de liturgieën van 20 juni dat deze stichting voorheen Stichting Santpoort Helpt Madras was. Dat is niet juist.
Beide stichtingen bestaan nog steeds zelfstandig en ondersteunen elkaar wel met de doelen waar zij zich voor inzetten.
Op dit moment zijn de collecte-opbrengsten van de 27e grotendeels bekend, zijnde € 220,00. Tevens zijn er diverse giften voor dit doel via het bankrekeningnummer van onze Diaconie ontvangen, zijnde € 300,00. Het is natuurlijk mogelijk dat er nog extra giften via online doneren en bank ontvangen gaan worden, maar met de toegezegde ‘verdubbelaar’ van onze Diaconie mogen we verwachten dat de totale donatie voor dit mooie doel ruim € 1.000 zal worden. In het volgend kerkblad (september) het definitieve resultaat.

Namens de Diaconie bedank ik graag alle gevers voor hun steun!
Met een hartelijke groet, Jan Bothof
 
Van de Diaconie mei Van de Diaconie mei

Beste mensen,

De collecten hebben in maart het volgende opgebracht;

7 mrt Diaconie € 128,75
14 mrt  PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat €   40,00
21 mrt KiA-project Z 009087 €   73,50
28 mrt PKN-KiA/Jong Protestant € 105,00

Voor de Kerk werd totaal € 347,25 ontvangen.
In maart ontving de Diaconie € 200 aan giften.

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof


Crematorium Project Helpende Handen India

De Diaconie Santpoort/Velserbroek vraagt uw aandacht en hopelijk gulle gaven voor de collecte van 27 juni t.b.v. Stichting Helpende Handen, voorheen Santpoort Helpt Madras.

India is uitgegroeid tot één van de zorgwekkendste Corona-brandhaarden van het moment.
De situatie is erger dan hartverscheurend volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.
Het Covid-19 virus is erg gevaarlijk en vermenigvuldigt zich razendsnel.
In Chennai tellen we meer dan 5000 besmettingen per dag en dat aantal loopt elke dag op. Er vallen heel veel doden!
De crematoria kunnen het aantal lijkverbrandingen niet aan. De verbrandingen vinden gewoon op straat plaats. De stank is niet te harden.
Het is van belang dat de gestorvenen zo snel mogelijk, liefst binnen 24 uur, gecremeerd worden. Dat past binnen de hindoe-cultuur en is belangrijk voor de nabestaanden, maar het is ook heel belangrijk dat de overledenen zo snel mogelijk gecremeerd worden om besmettingen en ziektes te voorkomen.
Steven Vidyaakar wil, in samenspraak met de lokale regering, zo spoedig mogelijk een crematorium bouwen voor de gemeenschap van Chennai, een stad met meer dan 15 miljoen inwoners.
De regering heeft voor de bouw van een veilig, voor iedereen betaalbaar, milieuvriendelijk crematorium goedkeuring gegeven en een stuk land in de arme wijk toegewezen. Het stuk land is met een eenvoudig hindoe-ritueel gezegend, schoongemaakt en geëgaliseerd door bulldozers.
Met een grote donatie van ons kan het crematorium gebouwd worden.
Geeft u met een warm hart?
U kunt uw gift ook overmaken naar het rekeningnummer van onze Diaconie, NL23INGB0000537180 o.v.v. Crematorium Helpende Handen.
De opbrengst van deze speciale diaconale collecte zal door de Diaconie verdubbeld worden.
Voor achtergrondinformatie: www.helpendehandenindia.nl

Alvast hartelijk dank voor uw gift,

namens de Diaconie, Alies Passchier

 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.