Van de Diaconie november Van de Diaconie november
Collecteopbrengsten van de maand september:
  Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk 97,30 69,24
Jeugdwerk PKN 157,35  
Kerk in Actie 187,59 94,20
Vredeswerk 116,30 65,45
ZWO project 3 93,00 77,82
Kerk 564,38 219,98
                                                        
Avondmaalscollecte Hofstede € 53,00

Donderdagavond 31 oktober is er een vergadering over de statushouders. Wat daar uitkomt is tijdens dit schrijven nog niet bekend.
Maandagavond 4 november is er een diaconievergadering.
Schrijver dezes is door een val ernstig gewond en laat het hierbij.

Met vriendelijke groet, mede namens de diakenen,
Hans Kosters


 
 
Van de Diaconie oktober Van de Diaconie oktober
De opbrengsten van de collecten in augustus:
  Dorpskerk Kruispunt
De Ark Gemeenschap 105,10 319,95
ZWO 73,40 58,20
Diaconie 186,28 146,40
Kerk 306,30 281,85

De Diaconie mocht een gift ontvangen van NN: € 120,--.
Alle gevers hartelijk dank.

In de eerste week van november valt de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op zondag 3 november wordt er in de Dorpskerk een voedselinzameling gehouden en op 10 november in het Kruispunt. De Voedselbank heeft een opgave gedaan van waar het meest behoefte aan is.
De volgende artikelen zijn favoriet: macaroni, spaghetti, rijst, snijkoek, beschuit, eieren, plakjes kaas, vruchten in blik, crackers, was- en afwasmiddel. Eind oktober, kort voor de inzameling, wordt de lijst herhaald.
Op 30 september a.s. is er een bijeenkomst van vier diakenen, leden van Hart voor Velserbroek en een deskundige van “Stem in de Stad”. De vraag is: kunnen wij iets betekenen voor statushouders en zo ja, op welke wijze?

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
Van de Diaconie september Van de Diaconie september
De opbrengsten van de collecten in juli:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 285,49 180,26
Binnenlands Diaconaat 121,85 90,55
Kerk 329,37 227,55

In de Dorpskerk heeft een gemeentelid, Rik Stokvis, tijdens het koffiedrinken een oproep gedaan om het project van de Stichting Eerlijk Delen in Pannbucholai in India te steunen. Hij vertelde wat hij daar gaat doen. In ieder geval de handen uit de mouwen steken.
In dit kerkblad kunt u een verslag van zijn hand lezen.
De opbrengst € 110,-- via de diaconale bankrekening, is overgemaakt.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.