Van de Diaconie juli Van de Diaconie juli

De collecten hebben in maart het volgende opgebracht:
 

  5 mrt KiA project Z 009085 € 188,35
12 mrt PKN Binnenlands Diaconaat € 194,50
19 mrt PKN Missionair Werk € 181,60
26 mrt KiA project K 021262 € 229,50

Daarnaast is nog € 145,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 627,96 ontvangen.

In april waren de collecte-opbrengsten:

  2 apr PKN Kinderen en jongeren € 150,58
  6 apr Diaconie €   46,98
  8 apr Diaconie €   35,50
  9 apr KiA project Z 000093 € 382,45
16 apr Diaconie € 164,57
23 apr Diaconie € 122,60
30 apr Diaconie Doel - De Ark € 184,65

Daarnaast is nog € 85,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 1.027,59 ontvangen.

In mei waren de collecte-opbrengsten:

  7 mei PKN Noodhulp € 184,00
14 mei PKN Binnenlands Diaconaat € 170,66
18 mei Diaconie € 93,85
21 mei PKN Missionair Werk € 159,95
28 mei KiA project Z 009085 € 373,31

Daarnaast is nog € 45,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 741,40 ontvangen.

Ook ontvingen wij in mrt/apr/mei nog € 170,00 aan giften ter ondersteuning van ons diaconale werk.

Hartelijke dank voor al uw gulle gaven!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 

 

 
Van de Diaconie april Van de Diaconie april
De collecten van maart zijn nog niet in detail bekend dus die houdt u nog tegoed.
Ik kan u al wel melden dat we in maart twee giften van in totaal € 150 mochten ontvangen ter ondersteuning van ons diaconale werk; hartelijk dank daarvoor!

Vacatures
In het vorige kerkblad vermeldde ik dat we momenteel drie vacatures voor onze Diaconie hebben. In onze laatste kerkenraadsvergadering werd het idee geopperd om middels een interview van een van onze diakenen een inkijkje te geven wat dit mooie ambt inhoud en mogelijk waardoor een diaken wordt gemotiveerd om voor vier jaar (of meer ;-) invulling te geven aan zijn of haar taak. Waarschijnlijk hierover meer in een volgende uitgave van KerkOnderweg.

Deelkastje
Inmiddels is gebleken dat het kastje dat bij onze Dorpskerk is geplaatst redelijk vaak bezocht wordt door mensen die hier iets uithalen en dus aan een behoefte voldoet. Als gevolg hiervan heeft de Diaconie dan ook besloten om ook bij het Kruispunt in Velserbroek eenzelfde deelkastje te plaatsen.
Wanneer u het kunt missen mag u met name houdbare levensmiddelen en sanitaire producten in het kastje plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan rijst, biscuit, broodbeleg, blikgroenten, maar ook toiletpapier, zeep, maandverband etc.
Soms is er ook even contact met ‘gebruikers’ en momenteel lijkt er behoefte te zijn aan met name houdbare melk, oploskoffie, thee, broodbeleg zoals jam of andere smeersels en macaroni met een pot pasta….
“Neem wat je nodig hebt, deel wat je kunt missen.”Jaarrekening 2022
De jaarrekening over 2022 is recentelijk door de Controlecommissie (Joyce Schipper-Out en Dick Pletting) gecontroleerd en goed bevonden en inmiddels ook geaccordeerd door ons College van Diakenen en in haar vergadering van 17 april jl. voorlopig goedgekeurd door onze Kerkenraad.
Als u geïnteresseerd bent in de details dan kunt u een samenvatting van de stukken opvragen bij ondergetekende (penningmeester CvD).
Deze jaarrekening is inmiddels definitief en is ook als zodanig ingedient bij het CCBB.

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website. Via de volgende toets kunt u ook eerdere artikelen inzien .....
 
lees meer ┬╗
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.