Van de Diaconie april Van de Diaconie april
Beste mensen,

In dit kerkblad een korte update …
De collecten hebben in februari het volgende opgebracht;
feb  Diaconie  € 161,25
7 feb KiA-project K 021262 €   60,00
14 feb PKN - KiA / Noodhulp €   50,00
21 feb KiA-project Z 009085 € 140,00
                  
Voor de Kerk werd totaal € 411,25 ontvangen.

In februari ontving de Diaconie € 260,00 aan giften.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof


Paaswens voor 75+ in Velserbroek en Santpoort

Wat een verraste gezichten aan de deur toen ik met het plantje en de Paaswens aan mocht bellen.
Iedereen was verrast en soms duurde het rondbrengen langer dan ik verwacht had … Dit kwam omdat sommige mensen me hartelijk binnen vroegen. En dan geeft het een fijn gevoel, niet alleen een mooi plantje en de Paaswens brengen, maar ook een persoonlijk gesprek.
Ik werd zelfs op straat toegeroepen door een mevrouw die het door haar man aan had laten pakken: "Bedankt voor de Paaswens!”
Een mooie diaconale actie en prima verzorgd door een grote groep vrijwilligers.

Namens deze, Carla van Woensel


Donateurs Bedankt!
 
Hierbij een tweetal dankzeggingen van wat minder bekende organisaties zoals Mercy Ships en Sheltersuit die heel blij zijn met onze donaties als resultaat van onze diaconale Kerstactie.

“Hartelijk dank voor uw donatie aan Mercy Ships!
Met uw gift kunnen de gratis operaties en medische trainingen aan boord van de Africa Mercy doorgaan en krijgen kostbare mensen in Afrika een nieuwe toekomst.
Ook namens de patiënten en de vrijwilligers aan boord: dank u wel!”
“Hartstikke bedankt dat je aan Sheltersuit hebt gedoneerd.
Jouw donatie gebruiken we om van deze wereld een betere en warmere plek te maken o.a. door het uitdelen van Sheltersuits aan kwetsbare daklozen en vluchtelingen.
Een Sheltersuit bestaat uit een wind- en waterdicht jack, een slaapzak en een plunjezak om direct te kunnen schuilen. 
Niemand verdient het om in slechte en onmenselijke omstandigheden te moeten leven. Alleen samen maken we het verschil. Nogmaals bedankt!”

 
Vicky Koster, diaken

 
 
Van de Diaconie maart Van de Diaconie maart
De opbrengst van de collecte in januari was als volgt:
  3 jan. Diaconie € 125
10 jan. Diaconie €   71
17 jan. PKN / Ondersteuning Gemeenten €   39
24 jan. Diaconie €   68
31 jan. PKN / Jong Protestant €   13

Voor de Kerk werd € 370 gedoneerd.

We hebben weer een aantal mooie giften mogen ontvangen, in totaal € 150 in januari en € 260 in februari.

De Kerstactie heeft € 2.085 opgebracht. Zoals al in januari in dit kerkblad vermeld is dat aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren. Daarom ,en omdat wij de laatste maanden toch ook meerdere mooie donaties mochten ontvangen, heeft de Diaconie besloten om uit eigen middelen de donaties aan de vier doelen (Voedselbank Velsen, Stem in de Stad Haarlem, Mercy Ships en ShelterSuits) te verhogen naar € 600 elk.

Inmiddels is het al weer bijna Pasen en hebben de diakenen ook dit jaar weer een groot aantal kaarten beschreven die in het kader van de paasgroetenactie van de PKN naar gevangenen zullen worden gestuurd. 

In de week vóór de Stille Week zal er ook in onze gemeente een paasgroet, in de vorm van een groetenkaartje met een fleurig plantje en de paasuitgave van Open Deur, worden overhandigd aan al onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Onze Diaconie en Kerk nemen de kosten voor hun rekening. 

Rest mij om eenieder die zich (weer ;-) heeft ingezet om aandacht te geven aan onze medemens en onze mede-gemeenteleden of financieel daaraan heeft bijgedragen, daarvoor hartelijk te bedanken!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Van de Diaconie februari Van de Diaconie februari
Beste mensen,

Een korte update …
De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
06 dec PKN - Kinderen betrekken bij diaconaat 125,00
13 dec Diaconie 70,00
20 dec PKN - Daarom Kerst  50,00
24 dec Diaconie 105,00
25 dec ZWO-project K 021262 230,00
                         
Voor de Kerk werd totaal € 580 ontvangen.

De opbrengsten van januari zijn op moment van schrijven nog niet bekend.
In januari ontving de Diaconie € 150 aan giften.
Tot op heden (3 februari) ontvingen wij voor onze Kerstactie ruim € 2.000.
Veel dank aan alle gevers voor uw steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.