Voor hetzelfde geld geeft u meer !


Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Onze Kerk en Diaconie zijn namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.


Geen drempel bij een periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.


Wanneer is een gift een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen u en de kerk of diaconie;
• u conform de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift.


Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator op de site van de PKN berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.


Eenvoudig rekenvoorbeeld
Stel: in een tweeverdieners gezin met twee keer bijna modaal (2 x 30.000 euro) = 60.000 euro. De drempel voor giftenaftrek is 1% hiervan, dus € 600,-. Geeft u nu € 500,- aan de kerk dan is hier geen aftrek op van toepassing. Vult u de hieronder vermelde overeenkomst in dan is de aftrek 42%, oftewel € 210,- en kost het u uiteindelijk € 290,-. Verhoogt u uw kerkgeld naar € 700,- dan zouden uw daadwerkelijke kosten nog steeds slechts € 406,- bedragen (700 – (42% =) 294).


Hoe werkt het?
U kunt een periodieke gift doen aan uw kerk, aan uw diaconie en/of aan de landelijke kerk. Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw plaatselijke gemeente, met uw diaconie of met de Protestantse Kerk.


Actie
Meer weten? We hebben in een notitie alles nog eens een keer op een rijtje gezet U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester, Hans van Alten, tel 06-51535638 of via email.


 
terug