De Dorpskerk, ruim 100!


Op 28 oktober 2017 was het 100 jaar geleden dat de huidige Dorpskerk in gebruik werd genomen. Dat hebben we met elkaar gevierd. Op deze pagina leest u hierover.

Foto's van de activiteiten

Video-impressie

 

Het jubileum-magazine

Huis-aan-huis is in Santpoort-Noord en -Zuid huis de jubileumglossy 100 jaar Dorpskerk verspreid. Zestig pagina's met artikelen, interviews en informatie. En veel foto's van vroeger en nu. En een voorplaat van de bekende Haarlemse illustrator Eric J. Coolen.

Woont u niet in Santpoort en wilt u hem toch ontvangen? Laat het ons weten, dan sturen we hem voor €5 aan u op. U kunt het blad ook downloaden (12 Mb) of on-line inzien:

Dit was het Feestprogramma

Ok, het is natuurlijk allemaal achter de rug, maar als u wilt weten wat u gemist heeft, kunt u dat hier nog eens nalezen.


In deze folder leest u alles over de kerkramen en hun betekenis, zoals dat aan de orde is geweest op zondagmiddag 22 oktober.

De lezing van Jan Morren van maandag 23 oktober, kunt u hier nalezen en eventueel downloaden.

Het zangprogramma van vrijdag 28 oktober vindt u hier.

En tenslotte: dit is de liturgie van de feestelijke afsluiting op zondag 29 oktober.

En dan hebben we ook nog een algemene folder over de Dorpskerk.

Opbrengst goede doelen

Dank zij uw bijdragen hebben we drie goede doelen kunnen ondersteunen:

Het Inloophuis Kennemerland heeft inmiddels een cheque van €1.142 gehad. Dat was de opbrengst van uw vrijwillige bijdrage bij de verschillende activiteiten.Op vrijdag 27 oktober was de opbrengst bestemd voor een ander doel, namelijk de Arkgemeenschap in Bloemendaal. Met een mooie opbrengst, €506,20!
De stichting 'Santpoort helpt Madras', of beter gezegd de Creatieve-Maandag-Middag-Club van de Dorpskerk, heeft allerlei zelfgemaakte artikelen verkocht ter ondersteuning van het werk van Stephan Vidyaakar in Chennai, voorheen Madras. Opbrengst: €1.200!

Onze adverteerders

Het magazine dat huis-aan-huis in Santpoort-Noord en -Zuid is verspreid is mede mogelijk gemaakt door de volgende winkeliers en bedrijven: 
Lees meer