Algemeen

Jaarlijks wordt een rooster gemaakt waarin de voorgangers van de kerkdiensten voor het komend jaar worden vastgelegd. Het is niet vanzelfsprekend dat er altijd een eigen predikant voorgaat in de eredienst. Indien de eigen predikant een vrije zondag heeft, of met vakantie is, of anderszins niet beschikbaar is, worden andere predikanten gevraagd om in onze diensten voor te gaan. Elke wijk heeft een preekvoorziener die als taak heeft, het samenstellen van het preekrooster in overleg met de eigen predikanten en de kerkenraad. Hij/zij nodigt gastpredikanten uit voor de vacante diensten. 

Gastpredikanten kunnen hier informatie vinden over de gehanteerde standaard liturgieën in beide wijken, algemene informatie en het declaratieformulier.

Preekvoorziening


Dorpskerk SantpoortDe preekvoorziening in de wijk Santpoort wordt gedaan door Liesbeth Jager. E-mail: klik.
 
Preekbeurtbrief voor predikanten >>
Liturgie voor predikanten >>
Declaratieformulier voor predikanten >>

De liturgie wordt door een aantal vrijwilligers uitgewerkt en op papier in een A5-boekje aan alle kerkgangers uitgereikt.

 

Kruispunt VelserbroekDe preekvoorziening in de wijk Velserbroek wordt gedaan door Adriaan Rensen. E-mail: klik.
 
Preekbeurtbrief voor predikanten >>
Algemene informatie bij de dienst >>
Liturgie voor predikanten >>
Declaratieformulier voor predikanten >>

De liturgie wordt door Jan Groeneveld gedigitaliseerd en tijdens de dienst geprojecteerd op onze beamer.