Algemeen Algemeen


Jaarlijks wordt een rooster gemaakt waarin de voorgangers van de kerkdiensten voor het komend jaar worden vastgelegd. Het is niet vanzelfsprekend dat er altijd een eigen predikant voorgaat in de eredienst.
Indien de eigen predikant een vrije zondag heeft, of met vakantie is, of anderszins niet beschikbaar is, worden andere predikanten gevraagd om in onze diensten voor te gaan. Elke wijk heeft een preekvoorziener die als taak heeft, het samenstellen van het preekrooster in overleg met de eigen predikanten en de kerkenraad. Hij/zij nodigt gastpredikanten uit voor de vacante diensten. 

Gastpredikanten kunnen hier informatie vinden over de gehanteerde standaard liturgieën in beide wijken, en ook algemene informatie en een declaratieformulier.
 
Dorpskerk Santpoort Dorpskerk Santpoort

Liesbeth Jager is per 1 mei 2023 in de wijkgemeente Santpoort de preekvoorziener. U kunt met haar contact opnemen via e-mail.

In Santpoort krijgen gastpredikanten deze brief toegestuurd.
Daarbij wordt deze liturgie meegestuurd. Elke liturgie wordt door een aantal vrijwilligers uitgewerkt en op papier in een A5-boekje aan alle kerkgangers uitgereikt. Het declaratieformulier voor reiskosten en preekbeurten vindt u hier.
 
Kruispunt Velserbroek Kruispunt Velserbroek


De preekvoorziening in de wijk Velserbroek wordt gedaan door Adriaan Rensen (Eredienstvelserbroek@gmail.com).

Door Jan Groeneveld, beamercoördinator, wordt aan een gastpredikant deze preekbeurtbrief opgestuurd. Als bijlage bij deze brief wordt algemene informatie opgestuurd, evenals het declaratieformulier. Ook ontvangt de gastpredikant de indeling van de gebruikelijke liturgie in het Kruispunt.