Laatste kerkblad

Laatste kerkblad downloaden? klik dan hier.


NB: Om privacyredenen zijn in deze openbare kerkbladen, gegevens over 'lief en leed' en wijzigingen in het ledenbestand verwijderd. Soms is er in het kerkblad op de website nog het allerlaatste nieuws opgenomen, dat te laat was voor de papieren versie.


  • Het kerkblad 'KerkOnderweg' verschijnt met ingang van 2024 acht maal per jaar. Iedereen die lid is van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek kan het blad in de bus krijgen en/of via e-mail toegestuurd krijgen. Jaarlijks wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken van voornamelijk de drukker, dit is al jaren € 15,00. Als het blad per post moet worden opgestuurd, omdat u bijvoorbeeld te ver weg woont, is de gevraagde bijdrage uiteraard hoger.
  • Ook als u geen lid van onze gemeente bent, kunt u abonnee worden. Uiteraard rekenen we er dan wel op dat ook u een jaarlijkse bijdrage doet.
U kunt uw wensen doorgeven via een e-mail.

Inlever- en verschijningsdata 2024

 
  NR Kopijdatum Verschijning Opmerking
  1 11 januari 27 januari  
  2 15 februari 2 maart Pasen
  3 28 maart 13 april H'vrt+Pinksteren
  4 9 mei 25 mei  
  5 20 juni 6 juli  
  6 29 augustus 14 september  
  7 10 october 26 october  
  8 21 november 7 december Kerst

Heeft u interessant nieuws voor ons kerkblad?
Mail het dan naar de redactie. Bij voorbaat dank!

Archief kerkbladen

U wilt een oud kerkblad nog eens inzien? Dat kan, U vindt hier het archief vanaf 2015 t/m nr 04 van 2023.
NB: Het archief wordt vanaf juni 2023 niet meer aangevuld. We zijn oude nummers aan het overzetten van de website ISSUU naar onze eigen website. We hopen dat de komende maanden af te ronden.

Kerkblad niet gehad?

Dat is vervelend, onze excuses. Laat het ons weten, u vindt hier onze contactgegevens, dan bezorgen we u alsnog een exemplaar. U vindt daar ook de contactgegevens van degenen die de bezorging coördineren.
Of misschien nog sneller: achterin het Kruispunt en de Dorpskerk liggen ook nummers om mee te nemen.