Lidmaatschap


Heeft u een mooie ervaring opgedaan in een kerk? Heeft God voor u betekenis (gekregen) en wilt u uw geloof delen? Voelt u zich thuis in de Dorpskerk of in het Kruispunt? Dan kunt u zich bij ons aansluiten door lid te worden. Elke gemeente is blij als u erbij komt.

U kunt het beste contact opnemen met de predikant of scriba (secretaris). Adressen vindt u hier. Zij zorgen er dan voor dat u wordt ingeschreven in het ledenregister van de gemeente waarmee u zich verbonden voelt.

Als u nog niet eerder lid bent geweest van een kerk of als u niet gedoopt bent, kunt u de vraag krijgen of u zich wilt laten dopen. Dit is geen voorwaarde voor het lidmaatschap.

Aan het lidmaatschap  zijn geen kosten verbonden. Het staat u vrij zelf te bepalen hoeveel u wilt en kunt bijdragen. Dat geldt zowel voor financiële bijdragen als voor bijdragen in tijd en inzet.

VerhuizingVerhuizing naar Santpoort of Velserbroek

Als u in uw vorige woonplaats lid was van een PKN-gemeente, wordt u in principe automatisch overgeschreven als u uw verhuizing doorgeeft aan de burgerlijke gemeente waar u woonde. U wordt dan ingeschreven in de wijkgemeente Santpoort dan wel Velserbroek. 
 
Als u bij een andere wijkgemeente ingeschreven wilt worden, kunt u dit kenbaar maken bij de wijkgemeente waar u ingeschreven bent, of bij het kerkelijk bureau (email:kerkburo@pg-spvb.nl). U wordt dan voorkeurlid van de wijkgemeente van uw keuze. Dat wil zeggen: een lid die niet op het grondgebied van de desbetreffende wijkgemeente woont.
 
Verhuizing binnen Santpoort en Velserbroek
Wanneer u binnen Santpoort verhuist naar het grondgebied van Velserbroek (of omgekeerd), wordt u automatisch naar die wijkgemeente overgeschreven. Behalve als u voorkeurlid was (zie hierboven), dan blijft u lid van de wijkgemeente waar u al ingeschreven stond.
 
Verhuizing buiten Santpoort en Velserbroek
Wanneer u naar elders verhuist, wordt u overgeschreven naar de Protestantse Gemeente in die woonplaats. Maar als u voorkeurlid was in Santpoort dan wel Velserbroek, blijft u daar als lid ingeschreven. Wilt u dan toch overgeschreven worden, dan moet u dit zelf kenbaar maken.

Uitschrijven


Wanneer u zich als lid wilt laten uitschrijven, kunt u dit kenbaar maken bij het Kerkelijk Bureau, via telefoon, mail of post. 
U kunt ook aangeven of u bijvoorbeeld wel lid wilt blijven, maar bijvoorbeeld geen post wilt ontvcangen, kunt u dit aan het kerkelijk bureau laten weten.