Kerkenraad Kerkenraad
De Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek bestaat uit twee wijkgemeenten.

In de kerkenraad wordt gesproken over zaken die de hele gemeente (Santpoort en Velserbroek) aangaan. De kerkenraad behartigt ....
 
lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in ActieDe werkgroep Kerk in Actie Santpoort-Velserbroek heeft als doel om zaken op het gebied van zending, werelddiaconaat en Kinderen in de knel onder de aandacht van de gemeente te brengen. Dit in samenwerking met dan wel mede namens de Diaconie.
Door middel van informatie wordt getracht gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en te motiveren tot (meer) inzet voor medemensen in nood (materieel en geestelijk, wereldwijd).

lees meer »