Ouderenochtenden Ouderenochtenden
Regelmatig zijn de ouderen welkom in ons ontmoetingscentrum bij de Dorpskerk. Natuurlijk om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Want ook al zien we elkaar elke zondagochtend bij het koffiedrinken na de kerkdienst, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we doordeweeks zonder gespreksstof zouden zijn!

Regelmatig is er een lezing met een externe spreker over allerlei onderwerpen zoals
- de verhouding tussen Christendom en Politiek,
- 'wat hebben we met het koninklijk huis'?
- lastige verhalen in de bijbel
- Vincent van Gogh


Maar soms ook een 'high tea', een snert- of boerenkoolmaaltijd, een film over onze kerken, spreekwoorden en gezegden, etc.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Hirdes via telefoon 06-18203386.
En voor vervoer kan altijd worden gezorgd, daar zijn weer andere vrijwilligers voor.

 
 
Ouderenpastoraat Ouderenpastoraat
Ouderen boven de zeventig kunnen, als zij dat willen, bezocht worden door de ouderenpredikant. Zij doet haar werk in samenwerking met de bezoekgroepen in Santpoort-Zuid (contactpersoon Aly Tijssen, tel. 5491282) en Santpoort-Noord (contactpersoon Diny Markerink, tel. 5376816).

Daarnaast worden aparte ouderenactiviteiten georganiseerd, zie onder 'ouderenochtenden'.
Het crisispastoraat, bij zieken- en verpleeghuisopnames en rond overlijden, heeft altijd voorrang. Er zijn een aantal vaste contacten en er kan altijd, al dan niet via de contactdames van de bezoekgroepen, een beroep worden gedaan op de ouderenpredikant, voor een persoonlijk gesprek.
Behalve individuele gesprekken, zijn er ook groepsactiviteiten: twee keer per jaar een lunchgesprek waarin de ontmoeting primair is, maar ook inhoudelijk wordt doorgepraat. Regelmatig zijn er zangmorgens in de kerk waarbij (vaak) oude liederen worden gezongen en door het jaar heen worden er ook morgens georganiseerd  aan de hand van een Bijbelgedeelte.