Kerkenraad Kerkenraad
U vindt hier namen en (e-mail)adressen van het bestuur van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek. Deze informatie wordt ook steeds op de achterpagina van elk kerkblad vermeld. Meer informatie over de kerkenraad vindt u onder: Organisatie.


Voorzitter: mw. S. de Mik-Riedijk
t:  | e:
Voorzitter: mw. M. Roomer
t: 06-24999968 | e: martine-roomer@hotmail.com

Scriba: hr. L. Kruisselbrink
t: 06-44448910 | e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
 
 
Website Website
Redactie van de website wordt gevormd door:
 
Maikel Rensen Jan Bothof Gerrit Out

Heeft u een vraag, klacht, opmerking, compliment of misschien een artikel dat u graag op de website geplaatst wilt hebben? We horen het graag! Mail ons dan op: webmaster@pg-spvb.nl

 
 
Predikanten Predikanten

Predikanten Velserbroek

Ds. J. (Joke) Zuidema
Dammersboog 30, 1991 SK Velserbroek
t: 06-38014580 | e: j.zuidema@protestantsekerk.nl

Ds. J.W. (Joep) van den Berg
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout
t: 06-23830775 | e: johanwvandenberg@gmail.com

 

Predikant Santpoort

Ds. G. (Gilda) Polderman
Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem
t: 023-5834656 | e: gildapolderman@planet.nl
en op ma en do: 06-43715888
 
 
Diaconie Diaconie
Voorzitter:
vacant
t: | e: 

Secretaris:
Heine Wagenaar
e: heine.wagenaar@planet.nl
Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

Penningmeester:
Jan Bothof
t: 06-49413571 | e: jan.bothof@gmail.com

IBAN: NL23INGB0000537180
t.n.v. Diaconie PG Santpoort-Velserbroek
 
Commissie 'Kerk-in-Actie' Commissie 'Kerk-in-Actie'
Interne en externe contacten:
hr. M.E. Beskers
e: m.beskers@ziggo.nl
of mw. H.L.M. Vink-Postema
e: vinkpostema@ziggo.nl

Penningmeester:
hr. H.B. Westerhoud
t: 023-5389618 | e: h.b.westerhoud@gmail.com

IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO, te Velserbroek.
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: hr. Gerrit Out
e: voorzittercvk@gmail.com
Secretaris: hr. Willem Passchier
e: scribaatcvk@gmail.com
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort-Noord
Penningmeester: hr. Hans van Alten
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl
Bijdrage-administrateur: hr. Teun Zondag
t: 023-5386064 | e: t.zondag@quicknet.nl

IBAN: NL37INGB0000119246 Protestantse Gem. Santpoort-Velserbroek
 
Autorijdiensten Autorijdiensten

Als u slecht ter been bent en u wilt toch graag de zondagse eredienst meemaken dan kunt u een beroep doen op de autorijdienst.
Het rooster voor een eventuele oproep om opgehaald te worden vindt u hier.

Contactpersoon Santpoort-Noord: Jan Bothof
t: 06-49413571 | e: jan.bothof@gmail.com

Contactpersoon Santpoort-Zuid: Jan Morren
t: 023-5384366 | e: jan.morren@ziggo.nl

Contactpersoon Velserbroek: Ton Zaal
t: zie kerkblad | e: tjzaal@gmail.com

Hieronder vindt u de namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers.

lees meer »
 
Dorpskerkcantorij Dorpskerkcantorij
Dirigente van het projectkoor is Elina Keijzer.
Zij is te bereiken via dit e-mailadres.
U kunt ook contact opnemen per telefoon, 
t: 072-5120528

De voorzitter van de cantorij is mw. Els Kamerbeek,
t: 023-5386993. Zij kan ook bereikt worden via dit e-mailadres.
 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is gehuisvest in een bijruimte van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord.

Beheerder:
Ruud Hirdes
t: 06-55894285 | e: kerkburo@pg-spvb.nl

Vervanger bij afwezigheid:
Gerrit Out
t: 06-29047097 | e: gertje.out@gmail.com
 
Kerkblad redactie en verspreiding Kerkblad redactie en verspreiding
Redactie en opmaak:
Erik van der Kooij
Wijnoldy Daniëlslaan 6, 2082 HA Santpoort-Zuid
t: 023-5386827 | e: kerkblad@pg-spvb.nl

Redactieleden:
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek en Yvonne Kruisselbrink
e: kerkblad@pg-spvb.nl

Kerkbladverspreiding (coördinatie):
Gerrit Out
t: 06-29047097 | e: kerkblad@pg-spvb.nl
 
Overige links Overige links

Hier vindt u links naar diverse interessante websites. Heeft u zelf nog suggesties, stuur deze dan naar webmaster@pg-spvb.nl

lees meer »
 
Preekvoorziening Preekvoorziening
De preekvoorziening, en wie zich daarmee bezig houdt, wordt hier verder beschreven.