Kerkenraad

U vindt hier namen en (e-mail)adressen van het bestuur van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek. Deze informatie wordt ook steeds op de achterpagina van elk kerkblad vermeld. Meer informatie over de kerkenraad vindt u onder: Organisatie.


Voorzitter: mw. S. de Mik-Riedijk
t:  | e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: hr. L. Kruisselbrink
t:  | e: krscriba@pg-spvb.nl
 

Website

Redactie van de website wordt gevormd door:
 
Maikel Rensen Jan Bothof

Heeft u een vraag, klacht, opmerking, compliment of misschien een artikel dat u graag op de website geplaatst wilt hebben? We horen het graag! Mail ons dan op: webmaster@pg-spvb.nl

 

Predikanten

Predikanten Velserbroek

Ds. J. (Joke) Zuidema
t: 06-38014580 | e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl

Ds. J.W. (Joep) van den Berg
t: 06 tijdelijk verwijderd | e: dsjoepvandenberg@pg-spvb.nl

Predikant Santpoort

Ds. G. (Gilda) Polderman
t: 023-5834656 of 06-43715888 | e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl
 

Diaconie

Voorzitter:
vacant
t: | e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl

Secretaris:
hr. Heine Wagenaar
e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

Penningmeester:
hr. Jan Bothof
t: 06-49413571 | e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

IBAN: NL23INGB0000537180
t.n.v. Diaconie PG Santpoort-Velserbroek

Werkgroep Kerk-in-Actie

Interne en externe contacten:
hr. Theo Beskers
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl

of mv. Hetty Vink-Postema
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl

Penningmeester:
hr. Herman Westerhoud
t: 023-5389618 | e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek”

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: hr. Gerrit Out
e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: mw. Trees van Gastel
e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort-Noord
Penningmeester: hr. Hans van Alten
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl
Bijdrage-administrateur: hr. Teun Zondag
t: 023-5386064 | e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

IBAN: NL37INGB0000119246 Protestantse Gem. Santpoort-Velserbroek

Autorijdiensten

Als u slecht ter been bent en u wilt toch graag de zondagse eredienst meemaken dan kunt u een beroep doen op de autorijdienst.
Het rooster voor een eventuele oproep om opgehaald te worden vindt u hier.

Contactpersoon Santpoort-Noord: Jan Bothof
t: 06-49413571 | e: spautorijdienst@pg-spvb.nl

Contactpersoon Santpoort-Zuid: Jan Morren
t: 023-5384366 | e: spzautorijdienst@pg-spvb.nl

Contactpersoon Velserbroek: Ton Zaal
t: zie kerkblad | e: vbautorijdienst@pg-spvb.nl

Hieronder vindt u de namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers.

Lees meer 

Dorpskerkcantorij

Dirigente van het projectkoor is Elina Keijzer.
Zij is te bereiken via dorpskerkcantorij@pg-spvb.nl.
U kunt ook contact opnemen per telefoon, 
t: 072-5120528

De voorzitter van de cantorij is mw. Els Kamerbeek,
t: 023-5386993. Zij kan ook bereikt worden via dorpskerkcantorij@pg-spvb.nl.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is gehuisvest in een bijruimte van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord.

Beheerder:
Ruud Hirdes
t: 06-55894285 | e: kerkburo@pg-spvb.nl

Vervanger bij afwezigheid:
Gerrit Out
t: 06-29047097 | e: kerkburo@pg-spvb.nl

Kerkblad redactie en verspreiding

Redactie en opmaak:
Erik van der Kooij
t: 023-5386827 | e: kerkonderweg@pg-spvb.nl

Redactieleden:
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek en Yvonne Kruisselbrink
e: kerkonderweg@pg-spvb.nl

Kerkbladverspreiding (coördinatie):
Ruud Hirdes
t: 0655-894285 | e: kerkburo@pg-spvb.nl

Overige links

Hier vindt u links naar diverse interessante websites. Heeft u zelf nog suggesties, stuur deze dan naar webmaster@pg-spvb.nl

Lees meer 

Preekvoorziening

De preekvoorziening, en wie zich daarmee bezig houdt, wordt hier verder beschreven.