25 jaar Kruispunt 25 jaar Kruispunt
In 2020 hebben we ons kerkgebouw 25 jaar in gebruik. Dat vraagt om wat speciale feestelijkheden. Datzelfde jaar werd Ben de Boer bij ons bevestigd als predikant. Hij zou zijn ambtsjubileum graag bij ons vieren. Dus dat gaan we doen, op 6 september. Het leek ons een leuk idee om dat gelijk een reünieviering te maken. Daarvoor hebben we namen en adressen nodig van kerkgangers die er destijds waren, van kinderen die Ben gedoopt heeft, mensen die hij getrouwd heeft, enzovoorts.  Graag enkele mensen van het eerste uur die daarbij willen helpen! Een speciale glossy voor het dorp leek ons ook een mooi plan, een kleine redactie is er al voor gevormd. En natuurlijk een oecumenische viering met de parochie. Als je ook mee wilt denken, plannen maken, ideeën uitwerken, of andere suggesties hebt, laat het weten!

 
terug