25 jaar Kruispunt 25 jaar Kruispunt
In 2020 hebben we ons kerkgebouw 25 jaar in gebruik. Dat vraagt om wat speciale feestelijkheden. Datzelfde jaar werd Ben de Boer bij ons bevestigd als predikant. Hij zou zijn ambtsjubileum graag bij ons vieren. Dus dat gaan we doen, op 6 september. Het leek ons een leuk idee om dat gelijk een reünieviering te maken. Daarvoor hebben we namen en adressen nodig van kerkgangers die er destijds waren, van kinderen die Ben gedoopt heeft, mensen die hij getrouwd heeft, enzovoorts. Graag enkele mensen van het eerste uur die daarbij willen helpen! Als je ook mee wilt denken, plannen maken, ideeën uitwerken, of andere suggesties hebt, laat het weten!
 

Update maart 2020:

Inmiddels is er een groepje mensen gestart met het samenstellen van een glossy. Interviews, geschiedenis, activiteiten, inhoudelijke stukjes, cartoons, van alles wordt verzameld. En we gaan op zoek naar wat extra adverteerders. Misschien heb jij een bedrijf dat een mooie advertentie wil plaatsen? Neem contact op als wij dat niet al gedaan hebben! 6 september hopen we de glossy klaar te hebben en dan verspreiden over heel Velserbroek. Dat moeten we wel met zijn allen gaan doen natuurlijk. Een voorbereidingsgroep buigt zich over de jubileumviering van 6 september, samen met Ds. Ben de Boer, voor wie het ook een 25-jarig jubileum is. Ook komt er een viering samen met de parochie en het Naaldkoor, op 13 september. 11 oktober tenslotte vieren we met het christelijk mannenkoor IJmuiden dat zij eveneens al 25 jaar komen zingen in het Kruispunt.


 
terug