Activiteiten

Op deze pagina vindt u alle informatie over activiteiten in het Kruispunt en de Dorpskerk. U bent van harte welkom! Voor vragen kunt u terecht bij ds. Joke Zuidema (e-mail) of ds. Gilda Polderman (e-mail).

 


 

Vrijwilligersavond Kruispunt


Vrijdag 23 februari is er weer het jaarlijkse bedankmoment voor al onze vrijwilligers in het Kruispunt. Je bent met je partner welkom op 23 februari in Boulodrome aan de Vlietweg. De inloop is vanaf 16.00 uur. Wil je uiterlijk 15 februari doorgeven of je deze avond aanwezig bent?

 

Christelijke meditatie


Omdat er behoefte bleek te zijn de meditatie-avonden voort te zetten, willen we er nog een paar tot aan het voorjaar organiseren. Met behulp van een Bijbellezing, een gedicht, een lied of een gebed proberen we in de stilte onze gedachten te laten komen en te laten gaan, soms alleen maar te voelen. Het verrassende is dat je je zomaar ineens dicht bij God weet, aangeraakt door Hem. Hoe dan ook, het is fijn om met een aantal mensen een uurtje stil te zijn. Daarnaast spreken we elkaar ook nog, van tevoren en na afloop! Doet u mee? Meld u dan aan bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl). Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar u hoort dat dan vanzelf. 

Goedheid voor het oprapen

Margriet van der Kooi is jarenlang een zeer gewaardeerd ziekenhuispastor geweest in Woerden, momenteel is ze werkzaam als geestelijk verzorger in het Daan Theeuwes Centrum in diezelfde stad, waar jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel behandeld worden. Margriet heeft een aantal boeken geschreven over haar pastorale werk en laat daarin zien hoe ze oog heeft voor de mens en ze kan boeiend vertellen over bijzondere ontmoetingen en gesprekken die ze heeft gehad. Ze is ervan overtuigd dat we Gods stem kunnen horen in de ontmoeting met de ander.

In haar laatste boek ‘Goedheid voor het oprapen’ roept ze op niet cynisch te worden door al het lijden in de wereld, maar steeds weer op zoek te gaan naar tekenen van hoop, naar goedheid ‘die voor het oprapen is’. Vooral op dit thema zal ze uitgebreider ingaan. Juist in deze huidige tijd, met oorlogen in Oekraine en het Midden-Oosten en met de onvrede in ons eigen land en de moeilijkheid om een werkbaar kabinet te vormen, hebben we meer dan ooit hoop en vertrouwen nodig. Goede reden om te komen!

Deze avond wordt op woensdag 28 februari in de Dorpskerk gehouden. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Als het u interessant lijkt, doe het dan gelijk en noteer het in uw agenda – voor ons ook prettig omdat we dan tijdig zicht hebben op hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Meer info en aanmelden: gildapolderman@planet.nl.


 

Samen rouw verwerken


Onder ons zijn veel mensen die op verschillende manieren met rouw te maken hebben. Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Dat je dingen kunt delen met anderen. Zo is het idee ontstaan om een aantal bijeenkomsten (vier tot zes) te organiseren rond het thema ‘rouw’. Er is al een aantal mensen dat hier wat voor voelt. Zou u ook willen deelnemen aan deze groep? Laat het dan even weten bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl) of Joke Zuidema (dsjokezuidema@pg-spvb.nl). Wij gaan dan verder aan de slag om hier voor samen geschikte data te vinden.


 

 

Stiltemeditatie


De stiltemeditatie gaat door en heeft inmiddels een vaste groep mensen van binnen en buiten de kerk, maar ook mensen die komen en gaan. U bent altijd welkom om aan te sluiten bij de meditatie op maandagochtend om 9 uur in het Kruispunt en als u wilt ook bij de koffie/thee die aansluitend om 9.25 uur wordt gedronken.


 

Soep en Spirit


Als u dit leest is er een eerste samenkomst geweest van een nieuwe groep Soep & Spirit. Rond een eenvoudige maaltijd wordt er gesproken over een artikel, een gedicht, een actualiteit, etc. Als u / je aan wilt sluiten: van harte welkom; laat het weten aan Margreet Baalbergen of Gilda Polderman. 

 

 

Gespreksgroep 30+


Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils. Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus. Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw (mariekewesthoff@hotmail.com).


 


Ouderenochtend/-middag Velserbroek

In het Kruispunt komen we 6x per jaar bij elkaar om de twee maanden. We beginnen meestal in september. De kerst- en paasmiddag vieren we met een kerkdienst en daar tussenin proberen we een spreker of iets dergelijks te krijgen, maar het moet wel betaalbaar zijn. De mensen betalen bij ons € 2,- voor de middag. Ook komen er wel mensen die buitenkerkelijk zijn. We vinden het fijn als mensen hun vrienden of vriendinnen meebrengen, of ze nu lid zijn van de kerk of niet.

Wanneer: woensdag 31 januari hebben we weer een ouderenochtend. De kerk is open om kwart over 10. We beginnen om kwart voor elf met koffie en hierna hebben we een stamppotten buffet, met als afsluiting een lekker toetje. Iedereen is weer van harte welkom deze ochtend. Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken (tel. 023-5371131) of Gré Riedijk (tel. 023-5385216).


 


Kledingbeurs


In het Kruispunt hebben wij wekelijks op dinsdagochtend een verkoop van kleding. Wij krijgen van alle kanten mooie kleding aangeboden die wij voor een klein bedrag verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar goede doelen, in de buurt en verder weg o.a. Stem in de Stad, Hospice Santpoort, jongeren bij ons uit de kerk die een aantal weken werken in het buitenland via World Servants, Childrens Home en de Voedselbank. Zo gaat de kleding niet in een container, maar wordt hergebruikt, wat ook beter is voor het milieu. Kom gerust eens langs op dinsdagochtend, de koffie staat klaar. We zijn open van 10.00 uur tot 12.00 uur en dan kan er ook kleding ingebracht worden (graag wel gewassen). Wij verwelkomen u graag namens het hele team op dinsdag in het Kruispunt.

 

Activiteiten werkgroepen

Wanneer u behoefte heeft aan onderling contact, dan kunt u ook bellen of mailen met de dames van de Activiteiten. Hieronder vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van de aanspreekpunten van Velserbroek en van Santpoort.

Velserbroek Santpoort
 
terug