College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: hr. Gerrit Out
e: voorzittercvk@gmail.com
Secretaris: hr. Willem Passchier
e: scribaatcvk@gmail.com
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort-Noord
Penningmeester: hr. Hans van Alten
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl
Bijdrage-administrateur: hr. Teun Zondag
t: 023-5386064 | e: t.zondag@quicknet.nl

IBAN: NL37INGB0000119246 Protestantse Gem. Santpoort-Velserbroek
terug